Vil du støtte Mødre I Bønn?

Vil du være med å støtte oss økonomisk?
Mødre I Bønn arbeider for å inspirere og støtte mødre til å komme sammen for å be for barn og skoler. Visjonen er at alle skoler i Norge skal bli dekket av bønn!

Vi er en del av bønnenettverket til den tverrkirkelige bevegelsen Moms In Prayer international.

Bevegelsen er basert på frivillig engasjement, ingen blir lønnet økonomisk. Gruppeopplegget er godkjent i K-stud og vi kan fra 2015 søke om økonomisk støtte. Givere får rett til fratrekk på skatt  på gaver over 500kroner .
Det vil uansett være nødvendig med frivillige gaver for å drive arbeidet.
Vi trenger støtte til å fortsette med å arrangere små og store  inspirasjonssamlinger rundt omkring i landet, utvikle nettsiden, trykke opp Arbeidshefter, brosjyrer, bønnekort og annet materiell osv.

Vi er takknemlig for hver glad giver. Du kan gi en gave en gang, eller du kan gå inn i en fast givertjeneste. Ved spørsmål kan du ta kontakt med vårt hovedkontor: momsinprayer@online.no

Vårt Kontonummer er: 3205.20.99004

 

 

 

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign