Vil du støtte Mødre i Bønn?

Vil du være med å støtte oss økonomisk?

Bevegelsen er basert på frivillig engasjement, ingen blir lønnet økonomisk. Givere får rett til fratrekk på skatt  på gaver over 500kroner. Gruppeopplegget er godkjent i K-stud og gruppene kunne fra 2015 søke om økonomisk støtte noe som blir lite praktisert. Vi er avhengig av frivillige gaver for å drive arbeidet.
Vi trenger støtte til å fortsette med å arrangere små og store  inspirasjonssamlinger rundt omkring i landet, utvikle nettsiden, trykke opp Arbeidshefter, brosjyrer, bønnekort og annet materiell osv.

Du kan gi en gave en gang, eller du kan gå inn i en fast givertjeneste. Ved spørsmål kan du ta kontakt med vårt hovedkontor: momsinprayer@online.no

Vårt Kontonummer er: 3205.20.99004

Vippsnr: 132975

 

 

 

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign