Fern Nichols

Fern Nichols er grunnlegger av Moms in Prayer International.  Hun vokste opp med en mor som jevnlig deltok i bønnemøter. Fern opplevde  det gav fred og trygghet å høre andre be. I alle livets situasjoner så hun moren ba; enten hun var hjemme, skulle kjøre bil eller være i en kirke. Fern`s mor viste henne at en kjærlig Gud bar henne, gikk ved hennes side og svarte på bønner. Det resulterte i at Fern åpnet opp sitt hjerte for Jesus.

Fern Nichols ble gift og fikk 4 barn og hun hadde ingen forestilling om at Gud ville kalle henne til å undervise, utruste og motivere mødre til å be for barna og skolene deres.

Historien om hvordan Moms in Prayer International startet

I 1984 startet to av de eldste barna  til Fern Nichols på ungdomsskolen. Hun var svært bekymret og tung om hjertet med hensyn til hva barna skulle komme til å møte. Hun visste at det ville bli en stor prøvelse å stå imot umoral, dårlig språk, og undervisning som ikke var bunnet i kristentroen.

Hun gråt i bønn om at Gud måtte passe på barna, at de måtte se hva som var rett og galt og gjøre gode valg. Bekymringene ble så store at hun ba Gud om å finne en annen mor som var opptatt av det samme og som ville be sammen med henne for barna og skolene deres. Senere ble flere med og de ba jevnlig hver uke. Slik ble Moms in Prayer International til. Da mødre fortalte om sine opplevelser av å være med i en slik gruppe og fortalte om hva Gud hadde gjort i deres liv, ble det dannet flere bønnegrupper i British Colombia, hvor Fern bodde den gangen.

Sommeren 1985 flyttet familien til Poway California. Hun oppdaget raskt at Gud  gav henne  nye muligheter til å drive arbeid med bønnegrupper. Hun ba om at Gud måtte kalle mødre til å kjempe i bønn for barna. Det varte ikke lenge før hun startet en gruppe og snart ble mange grupper dannet rundt skolene.

Denne grasrotbevegelsen førte til at det ble startet grupper i andre stater og siden i andre land. I 1987 ble arbeidsheftet for Moms in Prayer International publisert. Januar 1998 ble første Moms in Prayer International – retreatet arrangert med 35 kvinner som deltakere. De ba om at Moms in Prayer International skulle bli publisert nasjonalt. Ikke lenge etterpå svarte Gud på denne bønnen og Fern fikk innbydelse til å delta i et nasjonalt radioprogram. Dette første programmet førte til at 20,000 tok kontakt med Moms in Prayer Interntional. Nå er det bønnegrupper i alle USA`s delstater og i 120 land.

Hun sier at Moms in Prayer International er en enkel bevegelse som motiverer mødre til å komme sammen for å be for barna og skolene deres, og tro at Gud gjennom bønn vil gi av sin kraft.

Fern er en populær foredragsholder og deltar i konferanser og retreatreiser. Hun har også skrevet flere bøker. Moms in Prayer International har sine kontorer i Poway i California.

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign