Bønn for skolen-søndag.

18. september 2016 blir det  Bønn for skolen-søndag. Moms In Prayer International vil oppmuntre alle Mødre I Bønn grupper å være med å markere denne dagen i kirker og menigheter.


Det er en dag menigheten kan invitere representanter fra skolens ansatte og elever til gudstjenesten eller søndagsmøte og be for dem.

Kunne  du tenke deg å snakke med din prest/ pastor om Bønn for skolen- søndag?

Menigheten har full frihet til å markere  Bønn for skolen- søndag på den måten som passer best. Noen kan kanskje tenke seg å la prekenen basere seg på temaet Bønn for skolen- søndag. Andre vil markere denne dagen gjennom forbønnen ved å be for skolen og elevene, eller å la det komme frem vitnesbyrd fra Mødre I Bønn mødre, lærere og studenter. Ønsker du å sende en forespørsmål om dette er mulig, kan du finne et eksempel brev under inloggede sider til Gruppelederne.

Bønn for skolen- søndag  blir en flott mulighet for Mødre I Bønn mødre å fortelle om gruppen sin i kirken eller bedehuset, og å invitere andre mødre til å komme til deres gruppe eller å inspirere dem til å starte en egen gruppe .

Her er noen forslag for hvordan en kan markere dagen. Velg det som passer.

•Du eller en fra din gruppe kan informere kort om Mødre I Bønn i samlingen.

• Synes du det er vanskelig å si noe offentlig om Mødre I Bønn selv; kan du spørre om det er mulig for den som leder samlingen eller den som kunngjør aktiviteter om han/hun kan opplyse om denne dagen, og nevne at det ligger brosjyrer ute ved inngangen.

• Ha et bord med Mødre I Bønn info i foajeen i kirken, slik at kvinner kan få informasjon
rett etter gudstjenesten;  Ha tilgjengelig Mødre I Bønn brosjyrer og Bønneark.

•Synes du det blir mye arbeid å lage til en stand kan du eller noen i gruppen levere ut brosjyrer og / eller Bønnekort etter  samlingen.

• Vis 3-7-minutters DVD i løpet av gudstjenesten/ møte, for eksempel til preludium eller postludium.

• Kanskje du kan invitere interesserte mødre til et Mødre I Bønn informasjonsmøte en gang rett etter  Bønn for skolen- søndag. Det kan da være greit å ha fastsatt tid og sted på forhånd slik at du kan opplyse om dette. I Informasjonsmøtet kan en for eksempel  bruke den forkortede utgaven av Arise Cry Out DVD-en og vise deler av denne. Du kan også bruke forbønnsarket som ble brukt til denne samlingen, (det ligger på siden for Arise  Cry Out på vår nettside),

• Invitere mødre til din gruppe.

 

 

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign