Eldre aktiviteter og nyheter

Her kan du lese om aktiviteter som Mødre i Bønn- arbeidsgruppe, Kontaktpersoner og Gruppeledere har gjennomført tidligere. Aktiviteter etter 25.02.2013 ligger nå under nyheter.
Bli inspirert!
__________________________
25.02.2013 var Anne Jofrid Vik  og Randi Anita Helvig på besøk i en nyoppstartet gruppe på Hinna i Stavanger. Det var 7 mødre som ønsket å høre om arbeidet. Vi fikk informere om Mødre i Bønn arbeidet, be sammen og se PR film.
__________________________
21.02.2013 var det Gruppeleder samling hos Kontaktperson Kristine Anne Danielsen Knudsen i Molde og hun skriver : Vi hadde en veldig fin kveld. Først og fremst var det veldig verdifullt, å “bare” komme sammen sånn og be for Mødre i Bønn og hverandre! Det var godt å tilbe Gud sammen, bekjenne våre synder, takke Gud og å be for hverandre.  Vi gikk gjennom de tre trinnene: Jesus – Visjon og Enhet. Vi ba sammen om dette med Visjon, og kjenner at vi ønsker å nå ut til flere mødre slik at alle skolene i Molde kan bli dekket av Mødre i Bønn grupper. Vi ønsker å stå sammen i en tro for barna våre slik som Abraham var velsignet med tro, og vi tror at Mødre i Bønn gruppene skal oppleves som et kraftsenter for mødrene som samles til bønn. Vi ba også for Mødre i Bønn gruppen i Ålesund og damenen i Aserbaidjan. All ære til Gud for et berikende bønnefellesskap! Vi kjente på en sterkere enhet etter denne kvelden.
Mvh Kristine Knudsen
_________________________
19.02.2013  var det samling for gruppelederne på Jæren hjemme hos Karin Vereide. De fikk se bilder og høre om det som ble formidlet på 15 års jubileet til Mødre i Bønn i høst. Tre viktige mål ble framhevet: 1. Først å leve nær til
Jesus personlig og i sitt eget hjem. Deretter gå ut der Jesus leder. 2. Gud gir oss visjoner for det vi gjør. Hva er vår visjon for gruppen? 3. Enhet. Sammen er vi sterke. Så fikk alle utdelt malen til et bønneark og vi hadde en
intens arbeidsstund der gruppelederne selv fikk prøve å lage sitt eget bønneark. Det gav mersmak og flere ville nå forsøke å lage egne tilpassede bønneark til gruppa si. Tilslutt hadde vi en runde der alle ble bedt for. Det
var en veldig fin kveld, og alle gikk inspirerte hjem.
___________________________
13.02.2013 Av 8  mulige, var 3 av gruppelderene i Østfold samlet til en inspirerende gruppeldersamling hjemme hos meg, Ellen Knatterud. Det var første gang  vi traff hverandre, og at vi hadde en slik samling i området,- veldig godt og
spennende å få oppleve at vi har noen å stå sammen med! Det viste seg at dette med Bønneark og Firetrinnsbønn var forholdsvis nytt for gruppelderne , så vi  brukte mye tid på å gå igjennom og samtale rundt dette. Vi oppdaget at vi traff
hverandre på rett tidspunkt i forhold til veien videre med gruppene,- nydelig å oppleve Guds perfekte “timing”
___________________________
9-10 februar 2013 ble Randi Anita Helvig med på Mor og barn leir på Ognatun. Det var ca 25 mødre til stede som fikk høre om Mødre i Bønn arbeidet.
___________________________
5.02.2013 åpnet Anne Jofrid Vik hjemmet sitt for å samle Gruppeledere i Strand og omeng. Det var representert 8 grupper. Det var en del frafall p.g.a. sykdom. Vi hadde en fin stund der vi fikk se bilder fra jubileet og høre siste nytt om Mødre i Bønn arbeidet, vi ba for hverandre som Gruppeledere og snakket så om dette å lage Bønneark. Det var så godt å være sammen å få hilse på hverandre og å be sammen.
___________________________

23. januar 2013 var det kvinnemøte i Krist Kirken på Sola og  Mødre i Bønn var invitert til å komme å fortelle om arbeidet. Vi fikk til disposisjon det meste av kvelden og benyttet tiden til å fortelle om arbeidet her i Norge, gikk gjennom tankene bak et bønneark og viste en film fra USA der Fern Nichols inspirerer mødre til å be sammen for barna sine. Delte oss så i små grupper og ba målrettet for barna ved å sette barnas navn inn i bibelverset. For mange var det en ny og sterk måte å be for barna sine på.

____________________________
15. Års jubileet for Mødre i Bønn på skoleskipet Gann. Her kan du lese mer.
__________________________
Her kan du høre et intervju med Annbjørg Muscari noen dager før Jubileet i Norrøna radio, her forteller hun litt om seg selv først, men så kan du høre hennes erfaring i Mødre i Bønn arbeidet;
18.11.2012 Fikk  Anne Jofrid Vik  og Randi Anita Helvig være på Vaulalid der team fra Levanger bønnesenter hadde undervisning. Vi fikk fortelle om Mødre i Bønn og vist det flotte flaget vi fikk fra Sveits.
__________________________

10.09.2012 var det felles oppstartssamling for gruppene på Jæren. En gjeng flotte damer var samlet hjemme hos Kontaktperson Karin Vereide. Vi fikk pratet og bedt, delt erfaringer og lært mer om Mødre i Bønn. Blant annet ved å se på en film som viser at det er grupper av mødre som ber rundt om i hele verden. http://www.youtube.com/watch?v=ME_X_SMRucc&list=UUmiZ_ZdUxwtS_bM2wZ1zkWQ&index=3&feature=plcp Vi så også på en film som viste hvordan firetrinnsbønn og samstemt bønn blir praktisert i en gruppe. http://www.youtube.com/watch?v=b1UH4lC2h54&feature=BFa&list=UUmiZ_ZdUxwtS_bM2wZ1zkWQ Anbefales! Det var en kjekk kveld og vi gikk alle inspirerte hjem.
__________________________

06.09.2012
“Vi var 12 mødre på felles oppstarts-samling på Ålgård. Det er så flott å samles på tvers av gruppene. De fleste var unge mødre fra Ålgård skole, en fra Bærland, to fra Hommersåk og resten fra Solås. Alle fikk dele litt til inspirasjon for de andre. Vi så Sally fortelle om alle landene med Mødre i Bønn, jeg delt noen bibelord, og så hadde vi en herlig bønnesamling til slutt. Og det siste forener på en mektig måte!”  Hilsen Kontaktperson Lill Iren Larsen
__________________________
05.09.2012
Møte på Riska bedehus på Hommersåk. Der var det 17-19 mødre samlet som ønsket å høre mer om Mødre i Bønn. Lill Iren Larsen som er Kontaktperson for området og Randi Anita Helvig var der å gikk igjennom Firetrinnsbønn. Noen gruppeledere delte av sin erfaring om det å være i gruppe og noen mødre hadde vitnesbyrd.
__________________________
22.08.2012 var Mødre i Bønn tilstede på et tverrkirkelig nettverksmøte på Fredheim Arena. Vi ble utfordret og inspirert i forhold til å leve som et Guds barn på arbeidsplassen. Kontaktperson Karin Vereide fikk komme fram å fortelle om hvordan en bønnetime i Mødre I Bønn er lagt opp, med lovprisning, syndsbekjennelse, takk og forbønn.
__________________________
28.04.2012
Lørdag 28 var det Kvinnedag i IMI Kirken i Stavanger og da fikk  Astrid Hauge ( Kontaktperson ) og Randi Anita Helvig møtt en liten gruppe med mødre. Vi fikk dele Mødre i Bønn`s visjon og mødrene fikk be for hverandres barn.
__________________________
I mars var det grupper som hadde Velsign en mor aksjon. Mødre som ikke viste om Mødre i Bønn fikk høre om Mødre i Bønn arbeidet og oppleve at deres barn ble bedt for.
__________________________
17-18.02.2012
Denne helgen var Mødre i Bønn tilstede på Kvinner i Nettverk sin regionale konferanse i Rogaland. Vi hadde et bokbord og Karin Vereide (Kontaktperson for Jæren) fikk dele et vitnesbyrd og informere om vårt arbeid på fredagskvelden.  Vi fikk mange gode tilbakemeldinger og møtte mange damer som var inspirert for bønn. Det ble også registrert minst to nye grupper i forbindelse med denne helgen.
_________________________
09.02.2012
9. mars ble det Gruppeledersamling på Ålgård. Vi hadde en fantastisk fin kveld, der vi inspirerte hverandre og fortalte hva den enkelte ble velsignet av i sin gruppe. Det var sterkt å se fathers love letter sammen.  Delte litt info.og vi fikk en herlig bønnestund sammen der vi bad for og med hverandre. Kontaktperson Lill Iren.
_________________________
01.02.2012
Denne kvelden hadde vi Gruppeledersamling hjemme hos Kontaktperson Karin Vereide. 8 Gruppeledere var representerte. Det ble en inspirerende og kjekk samling, der vi snakket litt om Velsign en mor aksjonen, delte erfaringer og bønnesvar. Det var oppmuntrende å høre hvordan Gud har veiledet og svart på bønner. Vi fikk også bedt for hverandre.
_________________________
24.01.12
På Tau, i Strand Kommune, hadde vi Gruppeledersamling hjemme hos Kontaktperson Anne Jofrid S. Vik. Vi var 10 mødre samlet. Kvelden startet med å se på Fathers love letter. Etterpå fikk vi høre ulike bønnesvar og dele erfaringer med å være gruppeleder.  Til slutt fikk vi be for hverandre.
_________________________

Navneskifte

Som du vil se i info og video under her så startet det nye året for Moms In Touch International med å skifte navn til Moms In Prayer International. Det fører til at vi må skifte navn til Mødre i Bønn. Det vil ta en tid før alt dette er gjennomført på nettsiden vår og i vårt materiell.   Samtidig som vi skifte navn, vil vi også endre på navnet på arbeidsarkene som vi bruker i gruppene. Det har blitt kalt Arbeidsark, det vil fra nå av bli kalt: Bønneark.

We are overjoyed to share with you our New Year’s news …

As of today, Moms in Touch International has a new name: Moms in Prayer International. Our vision and ministry are the same, only our name has changed. We are delighted that our new name now reflects what we do: mothers around the world gathering together to pray for children and schools.

Moms in Prayer: It’s what we do. It’s who we are.

                     

____________________________________

Desember 2011

83 Mødre i Bønn-grupper registert i Norge 23.11.11

_________________________________________

Kjære alle mødre.

Det er ufattelig det vi var vitne til i sommer i Oslo og Utøya, må vi fortsatt be for de som var direkte berørt av denne tragedien. Mange unge og mange foreldre har blitt såret for livet og har vansker med å finne tilbake til en trygg hverdag. Må vi ikke glemme dem, men omslutte dem med bønn og direkte omsorg om det er mulig.

Mødre I Kontakt fikk da mange hilsener fra Moms In Touch International. Vi fikk hilsener fra flere land.

Marlae Gritter ( MITI Executive Vise President) hilste oss med Salme 91. Vi fikk også hilsen fra MITI Europa leder Kathrin Larsen.Hun minte oss på, at vi må be for hverandre, be for mødrene som lider. Jesus, Han vet alt, alle detaljene og Han kan hjelpe oss til å trøste.

Jan Weber-Miller, som arbeider i Europa teamet, skrev at deres menighet i Basel stod sammen i bønn for Norge i en gudstjeneste. Hun minte oss på bibelversene i 2. Kor 1, 3-5 ” Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på miskunn, den Gud som gir all trøst!….”

Landskoordinator i Tyskland Martina Kersten skrev: Vi vil oppmuntre dere og mødrene i MIK. Vi vil stå sammen, med armene rundt skuldrene, med øynene fulle av tårer og gråte til vår Far; Herre ha nåde med oss! Vi ber for alle mødrene som har mistet et barn i denne tragedien. Måtte Gud være din trøster! Må Han ta bort den store tristheten og mørke over landet og forvandle dette til glede!

Gudrun Ostertag fra Sveits skrev. Jeg er rørt til tårer og overveldet over hvordan Norge har levet ut Gud`s ord i Rom 12, 21 ” La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!” Rom 12, 17-19. “Gjengjeld ikke ondt med ondt, legg vinn på å gjøre det som er rett for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulighet, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet; Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Hennes bønn er at Den Hellige Ånd må komme med Gud`s trøst og fred og fylle hjertene i Norge.

MIK-Landskoordinator fra Sverige Anette Berg skrev; I dypet av våre hjerter lider vi med dere. Mødre i Kontakt ber for mødrene i Norge og spesielt de som har mistet sine. Må Gud velsigne og styrke dere. Hun minte oss på Jes 42,3 “Han skal ikke bryte et knekket rør og ikke slokke en rykende veke. Med troskap skal han føre retten ut. ” MITI- Kontaktperson, i Finnland, Sirkka Koivula skrev; -det er forferdelige nyheter fra Norge. Vi vil be om at Guds fred må være med oss alle. ______________________________________________ NB! Dere som har kjøpt Tenn en lidenskap for bønn. Side 4, oppgaven under spørsmålet; Hvorfor be?, er det feil i første bibelhenvisning det skal være Joh 14,13 i stedet for Joh 14,33. Beklager.

———————————————————————————–

05.10.11

Denne kvelden hadde MIK-gruppen i Hjelmeland invitert til en Mødre i Kontakt Inspirasjonssamling i Hjelmeland bedehus. Randi Anita Helvig og Siv Aasland var der og gav informasjon om MIK, vi så MITI DVD og vi fikk be sammen for barna. Det var en koselig kveld der vi også fikk hygget oss med kaffe og gode kaker.

______________________

27.09.11
Mødre i Kontakt ble invitert til Kvinner i Nettverk på Jørpeland. Vi fikk høre nydelig lovsang av Monica og Karoline. Kort historie om Moms In Touch International. Anne Jofrid Sandvik Vik ( MIK-Kontaktperson for Strand og omeng fortalte oss om hvor viktig det er at vi samler oss for å be for den nye generasjonen og minte oss på om at hver enkelt mor har fått dronningverdighet i en tid som denne, slik som Ester i GT. Randi Anita Helvig fortalte om sin erfaring i å være i gruppe. Vi fikk også en bønnestund der hver mor fikk bedt for sitt barn.

______________

11.09.11
Ble Velsign skolen søndag markert i Strandakirken. Vi fikk fortelle om MIK, presten ba for skolene, og vi fikk vise MIK-DVDèn under kirkekaffien.

______________

31.08.11  hadde vi en felles start for MIK gruppene på Ålgård. Vi var 14 damer samlet i stua vår. Det var en bønn at Den Hellige Ånd fikk lede kvelden. Det var fint å dele ordet i Jes.58:11-12 i starten og fortelle at det du som mor, gjør i bønn ,er viktig! Vi hadde en presentasjonsrunde der vi fortalte litt om oss selv, gruppen og det som lå oss på hjertet.
Vi gikk inn på nettsiden til MIK for å se alt av inspirasjon som er der. Ellers snakket vi om at Gud kaller oss til å våke i denne tiden- og vente på Herrens dag . (1Tess.5) Se på Jesus og søke tid med ham i Hans nærvær slik at vi kan møte alle utfordringene i hverdagen med styrke.
Vi så Fern Nicols undervisning om lovprisning fra Arise Cry Out- dvd`en. Etterpå ba vi for barna våre utfra bibelversene Salme 1:2-3 og Josva 1:9.
Jeg er så takknemlig over å få være i et fellesskap med enhet der vi løfter hverandre opp i bønn, i kjærlighet!
Vennlig hilsen Lill Iren Larsen
Kontaktperson for Ålgård og omeng.

_____________________________

29.08.11 hadde vi en felles oppstartmøte for Strand, Forsand og Hjelmeland. 19 stk var samlet og vi hadde en fin stund. Det var representanter fra 3 nye MIK-grupper som vil starte i høst. Vi så Moms song på Youtube og mange kjente seg igjen. Jeg fikk dele med dem om Ester i bibelen som fikk dronningverdighet ” i en tid som denne”. Slik som Ester har hver mor som lever akkurat nå en viktig oppgave. Vi kan bety noe for vår samtid.
Vi er kallet til å be og bety noe for menneskene rundt oss.
Randi Anita Helvig gikk gjennom trinn 2 på Arbeidsarket;syndsbekjennelsen og snakket om hvor viktig det er å leve i syndsbekjennelse. Vi delte oss inn i grupper og snakket om erfaringer om dette og vi ba for hverandre. 2 timer gikk så alt for fort og nå gleder vi oss til å starte opp bønnegruppene igjen etter sommerferien.
Mvh Anne Jofrid Vik
Kontaktperson for Strand og omeng.

______________________

24.08.11  hadde vi på Klepp en felles  oppstartssamling for MIK gruppene hjemme hos meg. 15 mødre møtte opp  og 3 av dem hadde tatt vegen helt fra Vigrestad! Vi startet med litt prat og kake/frukt og de enkelte presenterte seg. Vi fortsatte med å se film; først Mums Song, så vi fikk le litt, og deretter den norske informasjons DVD’en om MIK. Etterpå fortalte Ann-Elin om hvordan hun ble
med i MIK og hvordan det hele startet på Klepp.
Det ble en fin stund der mange delte erfaringer og kom med spørsmål. Så leste vi noen utdrag fra Arbeidsheftet, før vi delte oss inn i smågrupper og ba sammen. Tilslutt viste vi hvordan MIK sin hjemmeside ser ut og hvor en finner ulik informasjon. Det var en fin kveld!
Karin S. Vereide
Kontaktperson for Klepp og omegn

_______________________________

07.06.2011 Denne dagen inviterte en MIK-gruppe til MIK-inspirasjonssamling i IMI-kirken i Stavanger. Vi fikk høre vitnesbyrd fra Kontaktpersonene, se MITI-PR film, tale ved Randi Anita Helvig og informasjons om MIK arbeidet. Det var ca 45 mødre tilstede.
____________________
27.05.2011 I samarbeid med JesusKvinner hadde vi en MIK- inspirasjonssamling i OKS bygget. Vi fikk høre vitnesbyrd fra ulike mødre, se MITI-PR film, tale ved Randi Anita Helvig. Representant fra skolelaget Brit Hvalvik informerte om skolelaget og tenåringsjenter avsluttet med å lese oppmuntringsvers fra bibelen. Vi hadde besøk fra MIK-Landskoordinator i Sverige og en MIK representant fra Finnland. Det var ca 15 tilstede.
Representantene fra nabolandene og MIK-teamet fikk noen gode dager sammen som inspirerte til tettere sammarbeid.  Her er MIK-Kontaktperson Karin S. Vereide og Anne Jofrid Vik, MIK-Landskoordinator for Sverige Anette Berg og representant fra Finnland Sirkka Koivula, og Randi Anita Helvig Landskoordinator for Norge.

____________________

 19.05.2011 Norge i Dag hadde intervju med Randi Anita Helvig. Her kan du lese det;http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=19230
__________________________________________
26.03.2011 Ble det arrangert et MIK-infomøte i Betel på Vanse. Det ble en inspirerende samling. Kontaktperson Leann Bell Martinsen var ansvarlig for samlingen.
____
14.02.2011
Denne kvelden var det Gruppeleder samling hos Anne Jofrid Sandvik Vik. Det var 8 gruppeledere samlet. Anne Jofrid innledet med å minne oss på å bære hverandres byrder. Hun tok også opp temaet; hvordan møter vi mødre som føler de ber og ber og ikke får svar. Etterpå gikk Randi Anita Helvig igjennom første punktet i Arbeidsarket: Lovprisning. Vi så også på DVD fra Arise Cry Out der Fern Nichols snakker om lovprisning.
_
03.02.2011
Kontaktperson Karin S Vereide hadde gruppeledersamling på Klepp. Samlingen startet med ordene fra Sak 4,6 som var et løfte da templet skulle gjenreises. Og det samme gjelder jo templet som reises på Klepp og i Norge. ” Ikke ved makt og ikke  ved kraft, men med min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud”  Det ble tid for  litt mat og en god prat. “Sjekkliste for gruppeledere” ble tatt opp og gruppelederne ba for hverandre.
________________________________________
06.01.2011
Inviterte MIK-Kontaktperson, Lill Iren Larsen gruppelederne på Ålgård til gruppeledersamling. Det ble en fin kveld der en fikk inspirere hverandre og be for hverandre. Det ble også tid for god mat og å dele erfaringer.
__________________________________________
01.11.2010 Ble det arrangert et åpent møte om Mødre i Kontakt i Eiken bedehus. Det var 14 mødre samlet. Odrun Nøkland åpnet med et fint vitnesbyrd om hvordan hun fikk kall til å starte en MIK-gruppe. Randi Anita Helvig og Oddlaug Krohn Riska var tilstede å gav informasjon om MIK, viste MIK-PR dvd og vi fikk en forbønnsstund.  Katrine  Vatne velsignet oss med nydelig sang. Odrun Nøkland og gruppen hennes stod for  samlingen.
___________________________________________
24.10.10 Kari Knudsen fikk informert om Mødre i Kontakt i Salem, Mjøndalen frimenighet, noe hun har ønsket å gjøre lenge. Det var helt fult lokale, hun informerte om MIK, viste MIK-PR DVD og delte ut MIK-brosjyrer. Et ungdomskor sang og de fikk med seg brosjyrer til mødrene sine.
______________________________________
Her ble det markering av Bønn-for skolen søndag.
Grødem kirke den 19. sept. fikk Anne Gurine Thorsen informert om MIK i Grødem kirke. Det var presentasjon av konfirmanter denne søndagen. Anne Gurine ba for alle skolene i området i gudstjenesten, delte ut brosjyrer og inviterte mødre til Grødem kirke annen hver mandag til MIK-gruppe.
Eiken bedehus 18.sept. på Fellesmøte. Oddny Kvåle og Odrun Nøkland fortalte om Mødre I Kontakt. Hilde Ortha ledet i bønn for Eiken-og Kollemo skole.
Nordstrand menighet i Oslo: 19. sept. Bønn for skolen Søndag, og
Silje (prest) markerte dette på en nydelig måte i en kunngjøring i begynnelsen
av gudstjenesten og i forbønnen. Vi var tre fra Mødre i Kontaktgruppa vår
som delte ut MIK-brosjyrer og invitasjoner til Mødre i Kontakt Søndag 31.
oktober og 5. desember i Nordstrand Menighetssenter. Redaktøre for
menighetsbladet kom bort og ville lage en artikkel om MIK. Det skal han få
lov til! Gud holder sin hånd over dette og lar det vokse fram. Vi får rusle
rolig med
Katrine
Sandnes. En liten rapport fra Bønn for skolen-søndag: I Klippen Sandnes hadde vi litt info. om MIK i innledningen på et fam.møte. Jeg leste i Esek om Mor som står i gapet infor Gud. Deretter fikk alle barna i salen reise seg og representere barna i området. Vi tok da en felles bønn for ungene og skolene. Etter møtet kom noen til standen og ville vite mer om MIK.Mik gruppa som er i Klippen hadde en representant ved standen, sammen med meg. Det var kjekt.
Lill Iren
Borhaug. Det ble en liten markering i Borhaug.  Jeg fortalte litt om MIK og ledet bønn på formiddagsmøte.
Jeg hadde planlagt å vise filmen og ha noen vitnesbyrd fra ulike mødre samt stand med info- men kveldsmøte ble avlyst.
Leann
Strand. I Strand kommune i Jørpeland Pinsemenighet på Storsamlingen en person fra MIK-gruppen fortalte om gruppene og arbeidet til MIK. Det ble bedt for skolene i Strand, og det ble delt ut brosjyrer ved utgangen.
Anne Jofrid
________________________________________
23.08.10 Var MIK-gruppene i Strand kommune samlet til en felles-start hjemme hos Anne Jofrid Sandvik Vik. Det var 14 tilstede, fra unge mødre til bestemødre. Anne Jofrid åpnet med at vi sammen skal få bære hverandres byrder og minnet oss om at dette er et påbud fra Jesus. Det var inspirerende å møte hverandre. Sammen skal vi løfte barna og skolene i vår kommune frem for Gud i bønn. Randi Anita Helvig hadde litt undervisning. Vi fikk be for barna og skolene og vi så den rykende ferske DVD-en for Mødre i Kontakt; den rørte oss med nydelig sang og bilder, og i møte med dem som var blitt intervjuet fikk vi ny inspirasjon.
__________________________________________
19.05.10 Ble det arrangert et Åpent Inspirasjonsmøte for Mødre I Kontakt, i Grødem Kirke på Randaberg ved Stavanger. Programmet var som følger: Vitnesbyrd ved Sigrun Melling, nydelig sang av Hilde Svela og Solfrid Egeli. Vi fikk høre inspirerende vitnesbyrd av mødre og bestemødre.  Apell av skolelagsarbeider  i Rogaland Gunn Elin Våge. Hun oppfordret oss til å finne ut om det er skolelag på den skolen vi ber for og så be for den. Det ble så undervisning om hvordan en Mødre I Kontakt gruppe fungerer ved Randi Anita Helvig. PR om vårt materiell av Anne Gurine Thorsen. Til slutt  fikk vi et innslag fra den nye generasjonen. Det var ca 40 tilstede.
__________________________________________
23.03.10 Gruppeledersamling,  hjemme hos Sigrun ( Er med i Arbeidsgruppen) Gruppeledere fra Stavanger, Finnøy og  Homersåk, 8 tilstede. En fikk dele erfaringer i å være gruppeledere. Undervisning og informasjon av Randi Anita. Til slutt forbønn for gruppelederne.
__________________________________________
08.03.10 Gruppeledersamling, hjemme hos Monica (Kontaktperson på Klepp).  Gruppeledere fra Ålgård og Klepp området, 10 personer var samlet. En fikk dele erfaringer i å være gruppeleder. Litt informasjon og undervisning av Lill Iren ( Kontaktperson på Ålgård). Til slutt forbønn for gruppelederne.
__________________________________________
14.03.10 Fikk MIK ha en appell på Forsand i en gudstjeneste.
————————————————————————
13.02.10 Fikk MIK lov å ha en appell på Kvinner i Nettverk`s regionale konferanse i Rogaland. Det var over 600 kvinner tilstede og alle disse fikk med seg en MIK-brosjyre. Vi ber om at noen blir kallet til å starte en gruppe eller ta del i en eksiterende gruppe.
_____________________________________________
14.11.09 Tenk vi fikk delta i Arise Cry Out! Det var samling i Ljan menighetshus, Oslo. Kristkirken, Ålgård. Salem misjonskirke, Kristiansand. Harfsfjord senteret, Stavanger. Strand kirke, Tau.
Det var samlet fra 7-18 personer på hver plass. Vi fikk undervisning av Fern og andre via DVD. Vi fikk stå sammen og be for barn og skoler og for denne generasjonen. Vi ba om frelse, beskyttelse og helbredelse. Det var 1600 steder i hele verden som var samlet denne dagen og vi var blandt dem, så fantastisk. Denne dagen ropte mødre over hele verden for barna og skolene. Denne dagen hørte Gud samstemtbønn fra mødre som ba om livet for barna sine. Gud hører og han vil svar. Dette er bare starten på noe stort. Gud ønsker å velsigne sine barn, han ønsker at barna skal finne veien hjem. Måtte vi være med å kalle dem hjem!!
______________________________________________________
08.09.09 Brit Hvalvik (leder for skolelaget) kommer med en oppfordring til våre bønnegrupper. De av dere som ber for en skole der det er et skolelag; be for skolelaget. Les brevet hun sendte til oss.
______________________________________________________
03.09.09 Var Anne Gurine Torsen i Porsgrunn, det var 60 tilstede. Hun underviste om MIK og hadde praktisk trening i hvordan en går igjennom et arbeidsark. Borhaug Misjonshuset, Borhaug. Strand kirke, Strand.
___________________________________________________
02.09.09 Var Anne Gurine Torsen på Greåker å møtte 5 interesserte mødre og fikk fortalt om MIK.
_____________________________________________________
28.08.09 Var Randi Anita Helvig i Nordstand menighetshus i Oslo. Det var 20 mødre som var samlet til undervinsing om MIK og praktisk gjennomføring av arbeidsarket som blir brukt i bønnegruppene. Det var Kathrine Mørck Meyer, Jennifer Rognli, og Marianne R.  Nygård som hadde innvitert til denne samlingen.
__________________________________________________
05.07.09 Hadde undertegnede den gleden av å få møte Landskoordinatoren forMITI i Sør Korea, Soon Bok Choi. Soon Bok er Sør Koreas Fern Nichols, hun har et varmt hjerte for mødre og barna. Jeg fikk vitne ved to gudstjenester i kirken der hennes mann er pastor. Det var sterkt å stå der å fortelle om hvordan Gud har ledet og støttet meg i mitt liv. Jeg hadde i utgangspunktet ingen god fremtid i Sør Korea, jeg ble forlatt i en hage da jeg var to år, men Gud kallet mennesker til å berge, og jeg ble adoptert til Norge. Gjennom alle mine år har Gud vist meg at Han vil støtte meg. Jeg fikk fortalt om MIK arbeidet i Norge hva det har betydd for meg personlig og hvordan dette arbeidet nå er i Norge. Stort var det å kunne få være med å oppmundre og fortelle om en Gud som har omsorg for mødre, som ønsker at vi skal støtte hverandre og åpne opp for Guds kraft i våre barns liv og skolene deres. Det å kunne stå der i  Sør Korea å fortelle dette med glede, fri fra fortidens sår ( sår p.g.a. avvisning) ,det er alene Guds verk og Hans ledelse. Å komme tilbake til mitt fødeland, møte mødre, og fortelle om MITI det var stort.
Hilsen Randi Anita Helvig
____________________________________________________________________
____________________

5.-6. juni 09 var Fern Nichols (grunlegger og leder av Moms In Touch International) i Oslo. Hun møtte oss med omsorg og et inderlig ønske om at Du skal få oppleve den velsignelsen det er å åpne opp for Guds kraft i ditt barns liv. Det var fantastisk å få møte denne kvinnen som startet dette arbeidet så enkelt; å be med en annen mor. Nå er hun leder av en verdensomspennende bønnebevegelse, som inspirerer mødre til å be for skolene og barna. Hun kom til Norge med et mors hjerte for Norge! Les mer her.

__________________________________________________________________________
11.03.09 Åpnet Monica Børresen hjemmet sitt for 30 mødre. Vi fikk servert god mat og mange fikk hilse på hverandre. Randi Anita fortalte så litt om historien til Moms In Touch. Hun fortlate også litt om hvordan arbeidet startet i Norge. Vi samlet oss i bønn for barna og skolene. Ba for Monica som er kontaktperson på Klepp og for gruppeleder Ann Elin Pedersen. Fantastisk å møte så mange mødre som er tent for å be for barna sine.
__________________________________________________________________________
07.03.09 Var Sigrun Melling å informerte om MIK på Kvinnefrokost i Stavanger, der det var ca 100kvinner tilstede.
__________________________________________________________________________
10.01.09 Stod MIK med stand på Kvinnekonferansen i Sandnes. Anne Gurine, Monica Børresen og Ann Elin Pedersen var aktive der. Denne kvelden fikk også Lill Iren Larsen, med flere, gitt informasjon om MIK på fellesmøter på Ålgård.
__________________________________________________________________________________________
14-15.08 var arbeidsgruppen ( Anne Gurine Torsen, Sigrun Melling og Randi Anita Helvig) i 15 års jubileumet til MIK Sveits. Det var representanter fra 18 land. Fern Nichols og Marlae Gritter var hovedtalere. (Fern Nichols er grunnlegger av MITI.)  Det ble svært inspirerende.
Fern Nichols minnet om at vi må være trofaste og utholdene i bønn. Hun tok frem Josva (kap6), som fikk lovnad fra Gud om at Han skulle gi Jeriko i Josva`s hender. Josva gikk i tro, samlet folket i bønn og var utholdene. Og hva skjedde, jo murene falt og de fikk oppleve seier og Guds velsignelse.
Over hele verden er det mødre som samles til bønn for barna og skolene de går på. I Sveits er det ca 1700 MIK grupper, i hele verden er det 120 land som har MIK arbeid. I Norge er det 23 grupper. I Sveits var det 800 kvinner som stod og sang lovprisning til Gud, vi sang på mange ulike språk. Det var en enhet av mødre som ønsker å be Guds kraft inn i barnas liv, familien og skolene. Se for dere jordkloden der alle mødrene som er i MIK stående med en olympisk ild, som er villige til å tenne andre mødre for MIK arbeidet og å gi ilden videre til neste generasjon.
Vi fikk møte Anne Kristiansen og hennes medarbeider Janet D. Seierstad. Anne Kristiansen er leder av Jesus Kvinner. Gud har kallet henne til å invitere Fern Nichols til Norge i 2009. Den fantastiske historien om hvordan dette gikk til skal dere få høre på konferansen 5-6 juni 2009. Alle som ønsker å bli inspirert til bønn bør sette av denne helgen allerede nå, mer info om dette kommer etterhvert.
_______________________________________________________________________
30.10.08 var Anne Gurine Torsen og Randi Anita Helvig i Salem Pinsemenighet på Karmøy og informerte om MITI til ca 15 damer. Det var Jesus Kvinner som arrangerte kvelden.
______________________________________________________________________
26.10.08 Møtte Randi Anita Helvig 5 mødre i Årdal som var samlet for å høre nytt om MITI og gå igjennom et arbeidsark.
______________________________________________________________________
Vi takker Hermon for et nytt opplag av boken; Når mor ber av Chery Fuller, boken kan bestilles hos oss. Dere som har bestilt boken og som bor på Ålgård kan hente boken hos Lill Iren Larsen 51610701, hun har også flere bøker for salg. Dere som hører til Klepp, Randaberg, Stavanger og Sandnes kan få boken hos Anne Gurine Thorsen 91572071
_______________________________________________________________
1.oktober 08 var det gruppeldersamling i Stavanger. Vi var 7 mødre samlet. Randi Anita Helvig gikk igjennom retningslinjer for MIK grupper og problemløsning.
_______________________________________________________________________

Nytt Liv Media hadde et intervju om MIK den 9.juni.2008 Du kan høre intervjuet under Media

_______________________________________________________________________

9.Juni 08 ble det en samling for MIK på Tau bedehus kl. 19.30.

Det var 11 tilstede. Mødre fra Ålgård var i år godt representert. Vi startet med noe å bite i og presenterte oss for hverandre. Det er i år startet nye grupper på Ålgård, Stavanger, Klepp, Strand, og Oslo.  Vi hadde praktisk gjennomføring av fire stegs bønn. Bibelversene som ble lest var vers der ordet mor blir brukt. Vi kan i bibelen se hvor viktig rolle en mor har, og at Gud ser stort på mødre. Det ble så delt opp i grupper der vi ba for hverandre. Vi ba først og fremst for oss som mødre. Vi har nå fulgt barna i et år på skolen, med alt det har hatt av utfordringer. Vi har vært ektefeller og en av familiens støttepilarer. Bønnene våre er at vi kan tjene Han i takknemlighet, som en mor slik Gud hadde tenkt.      Matt.12,48-50 Men Jesus svarte ham “hvem er min mor, og hvem er mine brødre?” Og han pekte med hånden på disiplene og sa; “Der er min mor og mine brødre. For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.”
________________________________________________________________________
5.februar 08 Inviterte Hege Bjerg i samarbeid med Lill Iren Larsen til et informasjonsmøte om MITI, det ble en fin samling av 11 mødre.
________________________________________________________________________
Onsdag 30.mai 2007 ble det samling for Mødre i Kontakt, Ryfylke området. Treffet var på Tau bedehus Kl. 19.30
Sigrun Melling fortalte litt om sin erfaring med MIT grupper i USA. Hun gav oss Jesaja 40, 11.
”Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt.”
Anne Gurine kom til møte med 3000 nytrykte brosjyrer. I høst har målet for arbeidsgruppen vært å få til dette. I vår ble Anne Gurine ledet til å møte Martha Woll som er illustratør. Hun fikk høre om ønsket vårt og dette syntes hun var så interessant at hun sa ja til å hjelpe oss med en gang. Anne Gurine hev seg rundt og fikk fatt i bilder som kunne representere barn som vi ønsker å be for: barn hjemme med mor, barnehagebarn, skolebarn og videregående/student. Martha Woll utarbeidet så den fine brosjyren som vi nå har. På forsiden er bildene av barna omgitt av ringer, dette illustrerer litt av det som skjer i bønn; når vi ber vil det ha ringvirkninger. Baksiden av brosjyren har bibelvers der du kan be konkret for barnet ditt, med Guds egne ord. Det ble rom for vitnesbyrd om bønn og bønnesvar. Kollekt til inntekt for trykking av brosjyre.

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign