Eldre nyhetsbrev

Fire ganger i året blir det lagt ut et nytt nyhetsbrev her.

 

Nyhetsbrev for november 2012

Kjære mor som ber for ditt barn.

Da Mødre I Bønn hadde 15. års jubileum på skoleskipet Gann i september, minte Gud meg på at vi ikke bare skulle velsigne mødrene men ungdommene også. Jeg ba Jesus om å vise meg hva det skulle være. Plutselig fikk jeg informasjon om Hans Petter Marthinsen (HP)  nesten hver dag i en og samme uke. For eksempel skulle jeg rydde i en hylle og der datt det ut en side fra en avis med stort bilde av han, og så var jeg hjemme på besøk hos en dame og hun sa du må lese dette stykket om HP, og så var jeg hjemme hos en annen dame som hadde på TV og der var det et program om HP.

Jeg viste ikke hvem HP var før dette, men så treg som jeg av og til kan være å forstå Guds ledelse så startet jeg å se at dette er tydelig noe Gud ønsker for ungdommene.  Jeg ble minnet på at ungdommene på båten, skolene der Mødre I Bønn kontoret er (2 ungdomskoler, 1 videregående skole) og ungdomskolene i Stavanger skulle få 2 timers skoleforedrag med HP. HP har en fantastisk evne til å snakke til ungdommene og sette dem på valg hvordan de skal forholde seg til rus. Responsen etter foredragene har vært enorm. Og på skoleskipet Gann har HP måttet være en dag ekstra p.g.a. at ungdommene på båten ønsket å snakke med han. Jesus elsker ungdommene!!!!! (HP har ikke vært på ungdomskolene i Stavanger enda, vår bønn er at han skal komme til alle 15. ungdomskolene som er der, og vi ber om foreldre som vil stå på å høre med skolene om de kan invitere HP)  Her er nettsiden til HP; www.hp-777.com,)

——————————— En av forbederne for Mødre I Bønn, gav meg en konvolutt med en andakt i som var en oppmuntring til dere mødre. Denne andakten forteller oss om at den dagen når belønningen deles ut i himmelen, vil broder Stor sitte forhåpningsfull fordi han startet en menighet, ledet menigheten i flere år og ledet mange til frelse.

Men når Gud skal dele ut trofeet, roper Han ikke opp broder Stors navn, men spør etter mor Grå.  Han sender så en engel ned til rad nummer 7 millioner for å hente mor Grå fem til første rad. Når hun kommer frem legger han trofeet i hennes hender og takker henne varmt for alle de årene hun gikk i forbønn innfor Hans trone. Og takket være hennes bønner ble broder Stor kallet til å starte en menighet og fikk hjelp til å lede mange til frelse. Så vil Gud snu seg til første rad og si til broder Stor: ” Broder Stor, jeg gir deg den belønningen at du skal få lov til å bære moder Grå`s trofè for henne” Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2, 1 (Utdrag fra boken I Herrens nærhet av Kennet og Gloria Coperland, Logos forlag) _________________________

12.11.2012 ble det en historisk dag for Mødre I Bønn. Det ble da dannet et Lederteam for Mødre I Bønn bestående av: Lill Iren Larsen, Anne Jofrid Vik, Karin S. Vereide og Randi Anita Helvig. Vedtekter og utfyllende papirer til Brønnøysund registret ble siden utarbeidet. ________________________ Takk Gud for han har kallet nye Kontaktpersoner som vil følge opp Gruppeledere på deres hjemsted. Brit Karin Stein (Forsand/Jørpeland) Kristine Anne Danielsen Knudsen (Molde) Ellen Knatterud (Greåker) _______________________ Dere i Rogaland vil jeg oppfordre til å delta på Stafetten, som går på å henge opp plakater i alle kirker og bedehus i fylket. Send en e-mail eller en sms til telefon: 94791554 med navnet på menighetshuset og postadresse. Dette blir registrert på nettsiden til Gruppelederne på siden Stafett. Blir det hengt opp plakater andre steder i landet vårt så gjerne gi oss en sms på det. ________________________

Er du på Facebook er det fint om du vil legge til Mødre I Bønn på din side. _______________________

Mødre I Bønn har kontortid mandag til fredag fra kl. 8.30-14.30. Ønsker du et telefonmøte for eksempel på kveldstid, kan vi avtale det på sms eller e-mail. tlf. 94791554 momsinprayer@online.no Er det noen av dere som ønsker å se regnskapet for 2011 kan dere ta kontakt.

Jeg ønsker dere alle en velsignet adventstid. Vennlig hilsen Randi Anita Helvig

__________________________________________________________________________________________

Her kan du finne tidligere nyhetsbrev som er sendt ut fra Mødre I Bønn. Det kan være oppmuntrende å lese for deg i dag også. Her får du litt innblikk i hvordan arbeidet har utviklet seg.

Des. 2003Mars 2004Aug. 2004Apr. 2005Mai 2006Sep. 2006
Apr. 2007Jan. 2008Mai 2008Sep.2008 Nov. 2008Aug. 2009
Jan. 2010Mai. 2010Sep. 2010Des. 2010Feb. 2011Sep. 2011
November 2011Februar 2012Mai 2012

Her er brevet for  August 2012

Sommeren har vært travel og tiden helt alene sammen med Jesus har vært korte og få. Det har alltid vært mange grunner til å ikke prioritere å sette av tid til en stille stund. Bønnen har vært at Han må lede meg på tross av travelheten i mitt sinn. Og godt er det å vite og oppdage at Han er trofast. Men i arbeidet i Mødre I Bønn vet jeg at jeg er helt avhengig av å sette av tid til å lytte til Hans veiledning.

Dette arbeidet er Hans. Det er Han som driver arbeidet og som kaller mødre til bønn. Min oppgave er å være åpen og lytter til Hans ledelse. Og jeg kjenner at jeg trenger Hans oppmuntring og inspirasjon for å gå videre.

Her en formiddag da jeg lå på kne og skulle be og bekjenne mine synder, løftet jeg blikket opp og så ut av vinduet. Det var regn og overskyet ute. Plutselig så jeg en liten åpning i skydekket med blå himmel og jeg fikk innsyn i en ”annen” verden. En verden med blå himmel og sol. Skyene seilte fort av sted så åpningen ble fort dekket til igjen med svarte, regnfulle skyer, men jeg holdt blikket fast på himmelen og der dukket  åpningen i skydekket  opp igjen. Da ble jeg minnet på at vi trenger hjelp til å fokusere på Den Åndelige verden og Guds løfter om håp og fremtidsutsikter. Kanskje vi dette skoleåret skal være mødre som ønsker å leve med blikket rettet mer mot den Åndelige virkeligheten, og som vil hjelpe barna våre og andre mødre til å ”se” det lille glimtet av himmel som er i hverdagen, og hjelpe dem å se håpet som ligger i Guds løfter.

Den blå himmelen er alltid over skydekket. Guds kjærlighet er alltid over våre liv.

Vennlig hilsen Randi Anita Helvig

———–

Påmelding til Jubileet er i gang. Les på vår nettside om program og pris. Inviter gjerne med deg mødre som ikke er med i Mødre I Bønn- grupper til å være med  28-29 sept.  Vi håper på at DU kommer! N.B. Ved påmelding og betaling etter 25. aug. blir det lagt til kr 300,- kr på prisen ……………

Det er nå 98 Mødre I Bønn- grupper registrert i Norge. ……………

Dere i Rogaland vil jeg oppfordre til å delta på Stafetten, som går på å henge opp plakater i alle kirker og bedehus i fylket. Send en e-mail eller en sms til telefon: 94791554 med navnet på menighetshuset og postadresse. Dette blir registrert på nettsiden til Gruppelederne på siden Stafett.

Er du på Facebook er det fint om du vil legge til Mødre I Bønn på din side. Mødre I Bønn har kontortid mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.30-14.30. Ønsker du et telefonmøte på en annen tid, for eksempel kveldstid, kan vi avtale det på sms eller e-mail.  tlf. 94791554  momsinprayer@online.no

Her er brevet for  Mai 2012

Kjære mor som ber for ditt barn. Kontaktperson Karin Vereide sendte meg en andakt fra heftet ”I dag”, et tidsskrift for daglig andakt. Noen av tankene fra den andakten traff meg i forhold til arbeidet i Mødre I Bønn og i det å være mor.Skribenten minner oss om at når en skal bygge om og utbedre en vei, kan det være vanskelig å komme fram.Trafikken går sent, det er støv og bråk, og av og til må en vente flere minutter før en får kjøre videre. Folk blir irriterte fordi de ikke rekker avtaler, og det blir hissighet og ukvemsord. Men når veien er ferdig, gleder alle seg over en fin ny vei.Dette minnet meg på at arbeidet i Mødre I Bønn og arbeidet med å være mor er et slikt veiarbeid. Av og til opplever jeg frustrasjon over hindringer og ventetid i det jeg holder på med. Og som mor opplever jeg at barna har perioder med skikkelig veiombygging, og det kan være slitsomt.

Da trenger jeg å bli minnet på at Gud kaller oss alle til å være med og rydde vei for Gud.Døperen Johannes`oppgave var å berede veien for Messias. Hans budskap var krevende og fullt av håp. Jesus kan forme oss slik at vi kan være   som en veirydder slik at Gud kan nå frem til dem vi omgås.Jer 40,3 En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud! Bønn:Kjære Gud, form oss slik at vi kan være nyttige redskap for deg i vår familie. Hjelp oss til å rydde vei for deg i våre barns liv. Vi ber i Jesu navn, amen.Til slutt, vil dere være med å be om at Mødre I Bønn kan være med å rydde vei for vår Gud i Rogaland Fylke, som er vårt satsningsområde i år.

Vennlig   hilsen Randi Anita Helvig

_____________

I forbindelse med Jubileet minnet Gud meg på at vi skulle velsigne alle ungdomskolene i Stavanger med et 2timers foredrag av Hans Petter Marthinsen. Han er kjent som tidligere torpedo og tungvektsbokser. Han tok en dag et feil valg og firmaet, familien og barna ble ofret på narkotikaens alter.Jesus møtte han med sin kjærlighet og nå bruker HP   det meste av sin tid til å reise rundt på skoler med et sterkt forebyggende seminar om narkotikabruk. Her er hans nettside; www.hp-777.com/

Er du en mor i Rogaland som har kontakt med en av ungdomskolene i Stavanger og kan tenke deg å være en kontakt for oss for å hjelpe oss å nå vårt mål, så er det fint om du kan sende oss en e-mail.

Påmelding til Jubileet er i gang. Les på vår nettside om program og pris. Inviter gjerne med deg mødre som ikke er med i Mødre I Bønn- grupper til å være med deg 28-29 sept. _____________________

Det er nå 92 Mødre I Bønn- grupper registrert i Norge. _________________ Etter at Mødre I Bønn skiftet navn har det blitt arbeidet med å endre navnet i vårt materiell. Vi har nå trykket nye Arbeidshefter. Karin Vereide har korrekturlest og det har ført til at heftet har fått et lettere språk.

_________________ 

Det har også blitt trykket opp nye brosjyrer, plakater og bønnekort. Mødre I Bønn har nå laget en plan for å nå mødrene i Rogaland Fylke

_________________ 

Til dere i Rogaland vil jeg oppfordre til å delta på Stafetten, som går på å henge opp plakater i alle kirker og menighetshus i fylket. Send en e-mail eller en sms til telefon: 94791554 med navnet på menighetshuset og postadresse, så blir det registrert på nettsiden til Gruppelederne på siden Stafett.

_________________ 

Er du på Facebook er det fint om du vil legge til Mødre I Bønn på din side.

_________________ 

Mødre I Bønn har kontortid mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.30-14.30. Ønsker du et telefonmøte på en annen tid, for eksempel kveldstid, kan vi avtale det på sms/e-mail. tlf.94791554  miknorge@online.no

 


Februar 2012

Kjære mor som ber for ditt barn. Som noen av dere har fått med dere så har Moms In Touch International skiftet navn til Moms In Prayer International. Det har ført til at vi nå heter Mødre I Bønn. Vi håper at navneendringen vil bli gjennomført i alt vårt materiell i løpet av dette året.Velsign en mor! Vi vil oppmuntre hver enkelt av dere til å invitere en eller flere mødre til Mødre I Bønn -gruppen, til en samling i løpet av uke 9 og 10. Vi håper at du vil be over om det er noen DU kan invitere til denne kvelden. Målet er å velsigne en annen mor, ikke å rekruttere mødre til gruppen eller å lage nye grupper. Snakk sammen i gruppen om målet for denne samlingen. Først og fremst skal dere ta vare på deres egen gruppe og ikke føle at dette er noe dere må gjøre. Ønsker dere å få flere deltakere i deres gruppe og alle er enige om at det er greit kan dere også invitere mødre med den hensikt.Det er viktig at alle er enige. Gjerne si klart ifra ved innbydelsen at dette er en innbydelse til gruppen for  å se hvordan dere har det,  og hvis de ønsker å være med i en gruppe så kan dere be for dem om at de skal få noen mødre som har barn i samme alder å be sammen med.Har du dette fokuset i tankene når du inviterer, kan du invitere hvilken som helst mor, en mor som kanskje kan tenke seg å komme  en kveld for å se hva du engasjerer deg i, eller en mor som for tiden har noe spesielt å bekymre seg over og som kan tenke seg å få forbønn for barnet sitt. Eller en mor som ønsker selv å bli bedt for i rolle som mor, en bestemor eller tante som ønsker andre skal være med å be for deres barnebarn, o.s.v.Invitasjonen din kan være:

”Vil du komme en gang å oppleve hvordan vi har det i en Mødre I Bønn gruppe og la oss få be for et av barna dine? Er du ikke vant til å be høyt gjør det ingen ting, Gud hører bønner fra hjerte. I gruppen får du se hvordan vi går igjennom noe som vi kaller for Firetrinnsbønn. Mesteparten av tiden går til å be for barna våre. Vi vil denne kvelden be for et av dine barn om du ønsker det. I gruppen bærer vi hverandres byrder ved å be for oss selv som mødre og be for hverandres barn. Vi ber også for skolen/barnehagen barnet måtte gå i.”Under Nytt og viktig, på vår nettside, kan du finne mer informasjon om Velsign en mor aksjonen og ferdige invitasjoner som du kan skrive ut.

Vennlig hilsen Randi Anita Helvig

-Det er nå 85 Mødre I Bønn grupper registrert i Norge.

-Nettsiden vår skal også få nytt web navn og det kommer til å bli noen endringer når det gjelder passord og e-mail. Det vil bli sendt ut e-mail til gruppeledere om endringene fortløpende. Hvis dere opplever at det er noe som ikke fungerer som det skal på nettsiden vår så kan det være p.g.a. omleggingen, men gjerne skriv en e-mail til oss hvis det er noe som ikke fungere.

-Arbeidet med å forberede et nytt trykk av Mødre I Bønn brosjyrer, er blitt utsatt p.g.a. navneskifte og fordi vi nå vil lage en layout som Finland og Sverige også ønsker å bruke. Den nye brosjyren skal bli enklere.

-Det arbeides også med å lage PR-plakater om Mødre I Bønn, som kan henge stasjonært i menighetslokaler, bedehus og kirker.

-Er du på Facebook er det fint om du vil legge til Mødre I Bønn på din side.

-Mødre I Bønn har kontortid mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.30-14.30. Ønsker du et telefonmøte på en annen tid, for eksempel kveldstid, kan vi avtale det på sms eller e-mail. tlf. 94791554  miknorge@online.no

November 2011

Kjære mor som ber for ditt barn.

På mitt bønnefjell blåste det voldsomt i dag, det var slik at jeg måtte   konsentrere meg for ikke å miste fotfeste og bli dyttet bakover. Jeg måtte   gispe etter pust og det var kaldt.Av og til opplever vi at det onde i verden vil   blåse oss over ende, vi kan oppleve at vi mister fotfeste og kanskje føler at   vi tar steg bakover. Kanskje holder vi på å miste pusten og det føles kaldt   rundt oss.  Jeg har sett at det å være   mor utsetter meg for mange stormer.På fjellet opplevde jeg at når jeg bøyde meg ned   på kne og ba, med ryggen til vinden, så kjente jeg ikke vinden, jeg bare   fornemmet den litt over ryggen. Gud minnet meg på at ved hans føtter er det   slik at det onde ikke får tak i meg. I Hans nærvær kan jeg snu ryggen til det   onde.

Han dekker deg med sine fjær, under hans vinger
finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern.
Salme 91,4

I dag ble jeg også minnet på min ene tante og bestemor som jeg vet ba trofast for meg. De er begge gått bort for mange år tilbake. Den gang hadde de ingen anelse om at jeg skulle stå i dette arbeidet.  Jeg tror at de i himmelen får se resultatene av sine bønner og gleder seg over det.

Kjære mor, dine bønner vil en dag bli besvart!

”Så steg han i båten, og disiplene fulgte ham. Da ble det et voldsomt uvær på sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene. Men Jesus sov. De gikk bort og vekket ham og sa: «Herre, frels! Vi går under!» Han svarte: «Hvorfor er dere redde – dere lite troende!» Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret seg og spurte: «Hva er dette for en? Både vind og sjø adlyder ham.» (Matteus 8,23-27)

Av og til kan vi føle at Jesus sover, men husk at Han er i båten.

Tro det når stormen herjer 
bladløse vintertrær!
Tro det når brenning bryter
 over de nakne skjær!
Tro det når ubeskyttet
 midt i en kamp du står.
Tro det når helt alene 
du med en smerte går.                                   Ingeborg Prytz Fougner

Vennlig hilsen Randi Anita Helvig

________________________________

 • Takk og pris til Gud. MIK har fått to   nye Kontaktpersoner. Solfrid Nesbø har sagt ja til å være Kontaktperson for   Finnøy og øyene rundt. Og Astrid Hauge har sagt ja til å være Kontaktperson   for grupper som er tilknyttet IMI –kirken i Stavanger.
 • I desember vil vi oppmuntre dere til å skrive en oppmuntrings e-mail til læreren/e som ditt barn har. Skriv kort og takk for året, med ønske om en god juleferie og godt nytt år.
 • Det blir i disse dager arbeidet med å forberede et nytt trykk av MIK brosjyrer. Den nye brosjyren skal bli enklere.
 • Det arbeides også med å lage PR-plakater om MIK, som kan henge stasjonært i menighetslokaler, bedehus og kirker.
 • Er du på Facebook er det fint om du vil legge til Mødre I Kontakt på din side.

Mødre I Kontakt har kontortid mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.30-14.30. Ønsker du et telefonmøte på en annen tid, for eksempel kveldstid, kan vi avtale det på sms eller e-mail.                  tlf. 94791554  miknorge@online.no

 

September 2011


Kjære mor som ber for ditt barn.
Så er barna vel i gang på skole og barnehage. Jeg som mor har den glede av å
klemme og vinke farvel til barna mine om morgenen. Av og til kan gleden være delt,
fordi jeg er bekymret for det som skal møte mitt barn. Noen barn sendes til
skolen med trygghet for en god dag, andre med en bekymring om at barnet skal
møte ord og holdninger som kan såre, andre sendes fordi en er redd for hva
barnet skal finne på. Noen er klar for skolen, andre ikke. Noen går med lette skritt,
andre ikke.Som mor må en vinke farvel til alle barna.Da har det i år vært veldig godt for meg å kunne be barnas navn inn i bibelverset:Sal 24,4 Om _____ går i dødsskyggens dal, må han/hun ikke frykte for noe vondt. For du er med ____. Må din kjepp og din stav, trøste ____.Jeg har i høst også blitt minnet på
Jes 58. Der står det om den fasten Gud ønsker. Da jeg leste dette før, tenkte
jeg at det handlet om det å støtte misjonsarbeid i andre land. Men nå så jeg
versene fra 6 og utover på en ny måte;

Nei, slik er fasten som jeg vil ha:
at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger
båndene i åket og setter de undertrykte fri,
ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt
brød med dem som sulter, og lar hjemløse
stakkarer komme i hus, at du sørger for
klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne.
Da skal ditt lys bryte fram som når dagen
gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din
rettferd skal gå foran deg og Herrens
herlighet følge etter deg. Da skal Herren
svare når du kaller på ham, når du roper om
hjelp, skal han si: «Her er jeg!» Når du tar bort
hvert tyngende åk, når du holder opp med å peke fingrer
og tale ondskapsfullt om andre.”

I dette verset ligger vår syndsbekjennelse, forbønn og retningslinjer i å være mor. I MIK- gruppene er vi med å følge opp dette bibelverset. Når du trofast ber for dine barn, gir av din tid, er villig til å bli ledet av Gud og ikke svikter dine egne, da skal ditt lys bryte fram…

Kjære mor; Herren skal alltid lede deg og mette deg i
det tørre land. Han skal gi deg nye krefter, så
du blir lik en vannrik hage, ja, som et kildevell der
vannet aldri svikter. Du skal bygge opp igjen gamle ruiner
og gjenreise grunnmurer fra svunne slekter. Da
skal de kalle deg den som murer revnene igjen og
setter veiene i stand, så folk kan bo i
landet. ”Jes 58,11-12

Det er aldri for sent å starte og be, og om vi som mødre har gjort feil mot
våre barn i uvitenhet og kanskje murer har gått i stykker p.g.a. vår syndearv
fra ”svunne slekter”. så skal vi få tro på at Han også kan hjelpe oss å være
med å bygge opp igjen gamle ruiner. Han vil gjøre deg til ”en vannrik hage,
ja et kildevell der vannet aldri svikter”, fordi du er fylt opp av Guds
kjærlighet til dine barn.

Vennlig hilsen Randi Anita Helvig

 • Vi har nå fått Facebook profil. Er du på Facebook er det fint om du vil legge inn Mødre I Kontakt på din side. 
 • Nå er det 76 grupper registrert i Norge. Dette tallet håper vi er riktig. Hvis det skulle være grupper som ikke fungerer lenger, som har vært registrert hos oss, ber vi om at du sender oss en e-mail.
 • Her på Vestlandet har vi noen Kontaktpersoner som skal være til støtte for gruppelederne. Det er ønskelig at dere som er
  gruppeledere skal oppleve at dere ikke er alene med oppgaven. Dessverre greier vi ikke å ta kontakt med hver enkelt for å høre hvordan det går. Ønsker du som gruppeleder å få litt ekstra informasjon, veiledning eller bare har lyst til å ta
  en prat om arbeidet, er du hjertelig velkommen til å ringe, eller sende en mail. Vi kan sette opp et telefonmøte til avtalt tid, der vi kan gå igjennom det du måtte ønske, og vi kan be sammen
 • Mødre I Kontakt har kontortid mandag, onsdag,
  torsdag og fredag fra kl. 8.30-14.30. Ønsker du et telefonmøte på en annen tid,
  for eksempel kveldstid, kan vi avtale det på sms eller e-mail.

 

Februar 2011

Kjære mor som ber for ditt bar     

Oppe på mitt bønnefjell var det tett med skodde og overskyet en morgen, jeg kunne ikke se mer enn der hvor jeg stod. Mens jeg ba så kom solen frem, og lyste opp en tydelig rund flekk på sjøen. Det så merkelig ut fordi sjøen var mørk og svart, men der solstrålen greide å trenge igjennom var det en rund, klar ”lyskaster”- flekk. Og etter hvert letnet tåken litt og jeg kunne skimte hus og se klarere litt lenger.

Av og til synes jeg at jeg lever i skodde, jeg greier ikke å se mer enn meg selv. Det er vanskelig å se hvor jeg skal ta skrittene, i tjenesten og som mor. I høst fikk jeg starte på en viktig lekse; jeg måtte slippe alt og bare be. Søke først Guds rike.  Og jeg fikk se at Jesus sier:

Tap ikke motet du kjære, for da er det dyreste tapt.
Gud har en lekse å lære, hvert menneskebarn han har skapt.
(Svend Rehling)

Skodda lettet litt og jeg fikk et glimt av Guds visjoner for tjenesten i MIK og rollen som mor. Og jeg fikk oppleve Guds fred, en fred som ikke verden kan gi.

MIK-bønnegruppene, ser jeg for meg, er en plass der skydekket og skodda blir blåst litt tilside slik at Guds lys kan skinne som en lyskaster over oss selv og barna.

Og jeg har sett og lærer stadig det som illustreres så fint i verset Livsveven: Ikke før veven har stilnet, og skyttelen sluttet å gå, vil Gud trekke teppet til side, og la oss riktig forstå at også de mørke tråder så vel som de lyse bånd, var helt nødvendige for mønsteret i Mesterens mektige hånd.(Ukjent)

Når du synes at skodda omringer deg så håper jeg at du vil be!I stillhet og tillit skal deres styrke være.
Jes 30,15Vær stille, så skal jeg lære deg visdom.
Job 33,33

Vennlig hilsen Randi Anita Helvig

Takk og lovpris for at vi har fått en kontaktperson for Klepp og omegn. Gud ledet så konkret at det var Karin S Vereide som skulle ta på seg denne oppgaven.

Norge har nå fått sin egen side på nettsiden til Moms In Touch International. Når dere går inn på denne siden, ruller ned, ser dere  det står i rosa :International. Når dere trykker på den så kommer det en liste til høyre over alle landene som har fått Landskoordinatorer, og her kan du finne MITI Norge.

Vi arbeider for å få til en MIK samling i Oslo i forbindelse med Jesus Kvinner-konferansen, siste helgen i mai. Det er flott om dere setter av denne helgen. På nettsiden til Jesus Kvinner kan dere lese mer om selve JK konferansen. Vi vil sende ut mer informasjon om MIK samlingen etter hvert.

 

Desember 2010

Kjære mor som ber for ditt barn.

Det første lyset er tent i adventstaken. Det minner oss og barna på at nå er det snart jul igjen. Det vekker forventninger og ønsker, spesielt hos barna.  Vi minnes julen som var i fjor, tenker på hvordan det var da. Kanskje tenker vi på gode tradisjoner, hva vi ønsker å ha med oss denne julen. Kanskje var julen sist år ikke slik vi ønsket det, med såre minner og vanskelige følelser? Kanskje er situasjonen denne julen for noen ikke slik de ønsket det?

Julen er midt i livet, midt i ”hverdagen”.
Vår familie har opplevd sykdom og dødsfall nært opp til jul. Det har vært tungt og vanskelig å være i balanse mellom å glede oss og å sørge.  I slike stunder har barna virkelig vært til velsignelse, de lærer oss å leve i gleden og i sorgen der og da.

Det første lyset ble egentlig tent for over to tusen år tilbake. Gud tente håpets lys ved å sende Jesus.  Som mødre kan vi nok en gang få minne barna våre om dette lyset. Så fantastisk!!
Vi skal være Herrens tjenerinner og tenne lyset for våre barn. Vi skal formidle vår glede og hyllest til Gud og Jesus for den store gaven.  På denne måten skal vi være med å holde lyset deres tent, lyset som Gud tente i dåpen.

Vi skal få lov til å rydde plass til Guds budskap i julen: Fred være med dere!
Dette flotte budskapet skal vi få lov å gi våre barn.

Mødre I Kontakt-gruppene er en plass der vi kan få våre lys tent, slik at vi kan lyse opp veien for våre barn, og hjelp til å bringe Guds fred inn i deres liv.

 

Måtte Guds fred være med dere
alle i julen.  

Vennlig hilsen
Randi Anita Helvig

 

Vi er så glade for at det har kommet i gang en MIK-gruppe i Alta. Denne gruppen er den nordligste gruppen. Gruppen fikk besøk av Anne Gurine Thorsen som gav dem informasjon om MIK, uken etter at de ønsket å starte. Dette er nok et bevis på hvor fantasisk Gud leder og viser vei. Vær med å be for denne gruppen.
__________________________

01.11.2010
Ble det arrangert et åpent møte om Mødre I Kontakt i Eiken bedehus. Det var 14 mødre samlet. Odrun Nøkland åpnet med et fint vitnesbyrd om hvordan hun fikk kall til å starte en MIK-gruppe. Randi Anita Helvig og Oddlaug Krohn Riska var tilstede og gav informasjon om MIK, viste MIK-PR dvd og vi fikk en forbønnsstund.  Katrine Vatne velsignet oss med nydelig sang. Odrun Nøkland og gruppen hennes stod for samlingen
På vår nettside kan du se hvor det er MIK grupper i Norge. Det er oppmuntrende å vite at hver gruppe er med å ”vanne”, fra den levende kilde,  for den  neste generasjon.
_________________________Monica Børresen, Kontaktperson for Klepp og omegn, har sagt ifra seg vervet som Kontaktperson. Vi takker for det som hun har bidratt med i Mødre I Kontakt -arbeidet. Be om at en mor kjenner kallet til å være Kontaktperson i dette området.
______________________________Sigrun Melling har tatt på seg vervet som leder i soknerådet der hvor hun bor, og trekker seg derfor ut av arbeidsgruppen.  Hun har vært med i Arbeidsgruppen for MIK siden 2006. Vi takker så mye for det som hun har bidratt med. Be om at en mor kjenner Guds kall til å være med i Arbeidsgruppen.

 

September  2010

Kjære mor som ber for ditt barn.

Rutinene i hverdagen er nå noenlunde satt. Ungene er i gang med skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Vi foreldre har også vår timeplan.Når en står i en diskusjon om lekser med mellomste, mens middagsgryta koker, og eldste jenta stresser for hun skal til fiolinøvelsen, og lillejenta ønsker oppmerksomhet og en kjenner at en helst kunne tenke seg to minutter alene. Hvor stor forskjell gjør det ikke da at mannen kommer hjem og gir meg en klem og et varmt blikk?
Hvor godt er det ikke å bli sett. Det hele trenger ikke vare mange sekundene, men det gjør noe med meg som kan bety alt den dagen. Det sier mye mer enn ord. Å bli sett og berørt gir oss ny drivkraft.

Guds øyne hviler over oss!

Vår far vet dette, han ønsker at du skal bli sett og hørt. Han vet at dette betyr mye for oss mennesker. Derfor også tror jeg han sendte Jesus, han var her og kunne gi direkte kontakt til sine disipler. Jesus var et forbilde i direkte kontakt med mennesker. Jeg tror han viste oppmerksomhet og omsorg gjennom sitt blikk og tilstedeværelse.

I Matteus 18: 20 kommer han inn på de velsignelser en oppnår ved å være sammen med andre kristne. Han sier der: «For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» I bønnegruppene får Jesus gjennom oss være tilstede. Vi kan oppleve Jesu øyekontakt, oppmerksomhet og omsorg direkte. Og et vennlig klapp på skulderen.

Moms In Touch International har spurt meg i disse dager om å skrive mitt vitnesbyrd om hva MIK-gruppen min har betydd for meg personlig. Og da må jeg si at noe av det viktigste er å oppleve Guds dype kjærlighet gjennom andre. Denne kjærligheten er ikke av oss selv, den er fra den levende kilden for kjærlighet.Når vi vet hvor dyrebart det er å få et varmt blikk og et klapp på kinnet/ skulderen, så la oss stoppe opp ofte og virkelig møte våre barn, ektemenn og venner.

Vennlig hilsen Randi Anita Helvig

I starten av september fikk vi ferdig MIK-PR DVD en. Filmen ble produsert av Synergifilm på Ålgård.
Filmen inneholder to nydelige sanger. Den ene sangen er spesialskrevet til denne DVD-en, den andre sangen er kjent og kjær. Artistene er Øyvind Larsen og Helen Melby Fatland. Du får også møte ulike personer som deltar i en MIK-gruppe og høre deres vitnesbyrd. Tusen takk til alle dere som har deltatt og bidratt til at vi har fått et flott produkt. Ønsker du å fortelle andre om Mødre I Kontakt, da anbefales det sterkt å ha denne for hånd.
For eksempel kan du invitere en venninne og si: Hei, har du lyst til å se en liten DVD om Mødre i Kontakt. Jeg er med i en slik gruppe og det er så bra…..Norske mødre skulle fått oppleve hvor godt det er å være med i en MIK-gruppe.
Arbeidsgruppen har hatt styremøter der vi har arbeidet med forberedelse til Bønn- for skolen -søndag. Det har blitt brukt en del tid til å oversette og formulere vår måte å formidle dette arbeidet på.
Det vi får fra hovedkontoret i USA av materiell, er amerikansk og ikke alltid greit å bruke direkte i Norge. Det vi ser er at konseptet er veldig bra, mens ordlyd og form må justeres til norske forhold. Gud leder arbeidet i Moms In Touch International og Han viser dem tydelig veien de skal gå. Takk for at vi får være med.Kontaktpersonene i MIK har også hatt styremøter. Der har det blitt fokusert på oppfølging av gruppelederne med bønn, gruppelederoppfølging og planlegging av Bønn for skolen- søndag.Nettsiden vår skal flyttes over til Oransje web design i løpet av høsten. Opplever du at siden ikke fungerer som den skal, er det fint om du sender oss en mail.Vårt store ønske er at siden for Vitnesbyrd stadig får nytt stoff. Ønsker du å dele et bønnesvar eller å fortelle hvordan det er å delta i en MIK-gruppe, så send oss en mail med ditt vitnesbyrd: miknorge@online.no
La  mennesker få se hvor stor Gud er.

 

Mai 2010Kjære Mødre I Kontakt – mor

Nå er det sol og det føles som om sommeren er i anmarsj. Vi har lagt vinteren bak oss og gleder oss over barna som springer ute og fryder seg over livet. Småjenta her fryder seg over Guds små velsignelser som er drysset utover langs veien og markene; blomster.
Jeg som mor får igjen ta imot blomster fra en liten barnehånd og da kan jeg ikke annet enn å smile og fryde meg. Jeg har blitt minnet om at Jesus nok møtte barna med et varmt, stort smil. Siden barna ønsket å gå til han så må han ha vist dem at han frydet seg over dem.

Jeg må mange ganger minne meg på å smile til mine barn. Det er lett å både le og smile åpenhjertig til de som er små, men til de som er eldre ser jeg at det kan være vanskeligere.  Sammen med de store kan dagen plutselig ha gått fra meg, med et raskt hei og hade, eller med krangel og tøffe diskusjoner, uten tanke på å gi et varmt smil. Jeg tenker at jeg må være bevisst på å stoppe dem opp av og til og gi dem et godt og varmt smil.

I Mødre I Kontakt-gruppen har jeg virkelig fått opplevd mang en gang det som står i Job 8, 21 ”Han vil fylle din munn med latter og legge jubelrop på dine lepper.” Det å være i en gruppe har for meg vært en plass der jeg blir møtt med varme smil, en plass der Guds kjærlighet kommer meg i møte og der jeg kan få legge fra meg byrder. Min bønn er at mange mødre i Norge skal få oppleve nettopp dette.Sefanja 3,17b ”Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.”
Sal 34,6 ”Se opp til ham og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam!” Mødre I Kontakt ønsker at mødre i Norge skal få sanne at Guds ord er levende og virkekraftig.
God sommer.
Vennlig hilsen
Randi Anita Helvig

 Mødre i Kontakt Arbeidsgruppe har hatt månedlige styremøter. I år har vi fått på plass det økonomiske.  Mødre I Kontakt er nå registrert i Brønnøysund-registeret. Oddlaug Krohn Riska har utarbeidet årsregnskap og Ruth Therese Herrevold har revidert dette. Vi er svært takknemlige for at de ville ta på seg dette arbeidet. Det er også blitt arrangert gruppeledersamlinger og et Åpent Inspirasjonsmøte på Vestlandet.Randi Anita Helvig har hatt jevnlig veiledningsmøter på skype med Moms In Touch International, og gjennomgått opplæring til Landskoordinator.  Det er nå 69 Mødre I Kontakt- bønnegrupper spredd rundt omkring i Norge. På vår nettside kan du se kart over hvor det finnes grupper.19. September arrangerer MITI en verdensvid bønnedag for skolene. (Hvert år, den tredje søndagen i september) Markeringen skal være helt enkel, -En liten appell i lokal kirke eller menighet om MIK. –Vise en kort PR-DVD. –Under forbønnen: bønn for lokale skoler. –En liten stand, eller bare å dele ut brosjyrer når folk går ut av kirken.
Jeg oppfordrer deg til å be om at du eller andre må bli ledet til å markere denne dagen. Det blir lagt ut informasjon om dette på nettsiden vår.Vi ønsker å lage en PR-DVD som kan brukes for å informere og inspirere til å starte Mødre I Kontakt grupper. Ønsker du å støtte produksjonen av denne DVD-en, kan dette gjøres til vår konto: 3205.20.99004)
Januar 2010

Kjære gruppedeltaker.
I dag er det 4.januar 2010. Tenk vi skal få starte på et nytt år. Et nytt år der vi kan få oppleve Guds ledelse og velsignelser.
Utenfor vinduet mitt daler snøen og dekker så vakkert steiner og ujevnheter. Det blir så rent, lyst og lett når solen skinner på snøen.

Jeg gleder meg til å være med i MIK-bønnegruppen; å be om at Guds velsignelse og herlighet må ”snø” ned i våre liv, i barnas liv og over skolene, slik at det kan jevne veien for dem, og gi et lys over hverdagen.

Tidligere år har det blitt sendt ut nyhetsbrev to ganger i året til alle som har vært i kontakt med MIK. Det har vært et arbeid som undertegnede har opplevd som et kall, jeg bare måtte gjøre. Det har derfor alltid vært med glede at jeg har gjort dette arbeidet. Det bør også nevnes at det hadde ikke gått uten den hjelpen jeg fikk av barna og mannen min, når alt skulle sendes ut. Det siste året har jeg ikke fått gjort dette, noe som har urolighet meg.

I desember ble arbeidsgruppen enig om at det for kommende år blir lagt ut nyhetsbrev to ganger i halvåret på nettsiden. Det blir gruppelederens oppgave å printe ut brevet til mødrene i gruppen og gå kort igjennom dette.

Dette er det første nyhetsbrevet i 2010. Mødre i Kontakt har som hovedmål at alle skoler i Norge skal bli dekket av bønn. Det er et stort mål, men også et fantastisk mål, for tenk om hver skole kunne få oppleve å bli vernet av en ”hær” av mødre som har kontakt med herrenes Herre. Og tenk på alle de mødrene som da får oppleve den velsignelsen det er å få være med i en slik gruppe.
Det er mange mødre som føler seg alene og usikre i oppdragelsen av barna. Det kan være skremmende å sende barnet sitt til skolen, da en vet de kan møte på store utfordringer blant vennene og lærerne. I skolen foregår det mange kamper om våre barn, åndelige kamper. Skal vi hjelpe barna til å stå stødige må vi som mødre stå rotfestet i Kristus. Vi som har fått den fantastiske oppgaven å ta oss av Guds øyenstener.

I skolen som min gruppe ber for har vi opplevd så mange spennende bønnesvar, at vi må bare prise Gud. Vi som er i gruppen har også fått sett Guds storhet på mange helt utrolige og fantastiske måter. Dette gir tro, og det gir oss frimodighet til å fortelle til andre hvor stor Gud vi har. I forventning samler vi oss i gruppen, hver uke, i bønnearbeid for barna og skolen vår. Da blir utfordringer ikke noe skremmende men spennende.

Jeg ønsker for deg et godt nytt år og at du må få oppleve Gud`s forfriskende ”snø” av velsignelse i ditt liv som mor, og i ditt barns liv. Matt 7:7-12 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Dette er virkelig sant!!
Utfordringen til deg og meg dette året er å komme til Han med alt som kommer oss i møte. Leve så nært Han som mulig med livene våre, slik at vi kan gi barna våre den støtten de trenger i hverdagen. Og at du og jeg i løpet av året får fortalt om MIK arbeidet til de mødrene som trenger å være med i en MIK-gruppe. Per dags dato er det nå registrert 59 MIK-grupper i Norge.

Vennlig hilsen
Randi Anita Helvig

__________________________________________


August 2009

Kjære gruppeleder

I sommer var mange av dere på Jesus Kvinner konferansen. Anne Kristiansen tok opp det som mange opplever; at Norge er i full gang med avkristning. Dette virker skremmende og deprimerende. Skal det være slik?   Nei, hun minnet oss om å stå oppreist, heise flagg og være med i Påkristning. Dette uttrykket synes jeg er så godt, vi skal få være med i Påkristning.

Barna våre skal starte på et nytt skoleår. Vi vet ikke hva året bringer. To av mine barn skal starte på ny skole, en skal starte på ungdomsskole og en på videregående skole, begge er spente og gruer seg mer eller mindre. Det har vært viktig for meg å minne dem om å pugge verset;
«Frykt ikke, for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for Jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja, Jeg hjelper deg, Jeg holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd.» (Jes 41,10)
Kanskje er det ikke bare ungene som må pugge dette, for meg som mor er det vel så viktig. B

Barna skal av gårde til nytt og ukjent terreng og møte mennesker med kanskje et helt annet livssyn. Og jeg som mor vil trolig måtte ta stilling til nye tanker som de kommer med. Hjelpe dem til å se den gode veien for dem, hjelpe dem til å stå sterke og vite at de er verdifulle i våre øyne og ikke minst i Guds øyne.

Og vi skal få be dem inn i dette verset, vi skal få be om at Gud hjelper dem til å ikke frykte, ikke se seg rådville omkring, og oppleve at Han er med dem og gir dem styrke.
Gud ønsker at vi mødre også skal få lov å slippe å frykte, vi skal slippe å se oss rådville omkring, og han vil styrke deg som mor og hjelpe deg. Han vil holde deg oppe.

Du som er gruppeleder skal få formidle dette i gruppen din. MIK- gruppene skal være en plass der mødrene skal få oppleve sannheten i dette verset. Oppleve å få legge fra seg frykt og be om råd, og oppleve at Gud vil gi styrke og hjelp. Gjennom bønn kan vi være med i Påkristning. Påkristningen tror jeg skjer først og fremst gjennom en bønnebevegelse, så vi er med i et fantastisk viktig arbeid. Du som gruppeleder er med å hjelper mødre til  trofast bønn for den nye generasjonen.

Som gruppeleder er det viktigste nå å sette opp en plan over når dere skal møtes til bønn og invitere til første bønnesamling. Det kan være greit at en har litt mer tid en vanlig til rådighet den første kvelden, for eksempel kan en ta seg tid til å høre litt om hvordan hver enkelt har hatt det i sommerferien. Her er det bra at du som gruppeleder prøver å styre slik at alle får sagt litt. Og så gå på lovprisning, takk og forbønn for skolestart. Den første kvelden trenger en ikke ha arbeidsark.

Neste samling en har kan godt du som gruppeleder gå igjennom arbeidsarket og minne kort om punktene ved hjelp av Arbeidsheftet. Snakke om hva samtalebønn er og at en tar seg tid til å la den Hellige Ånd lede når en ber.

Ellers vil jeg minne om at vi nå arbeider for at flest mulig skal få være med å delta i den verdensomspennende bønnebevegelsen Arise! Cry out den 14. Nov. fra kl. 9.00-13.00 som Moms In Touch arrangerer.
Vi håper at det skal bli samling mange steder i Norge. Der det er kontaktpersoner etablert vil kontakt personen sette i gang planleggingen av arbeidet. Du eller dere som ønsker å ha en form for samling den dagen enten det er bare at gruppen din samles eller at dere har en større samling, så ønsker vi å få beskjed om dette.

Det vil bli lagt ut på nettsiden hvor det blir samlinger. Bruk denne tiden til å faste og be. Alle de som vil ha samling får tilsendt en DVD med opplegg for disse timene. Fern Nichols, Pator Miles McPherson og musikkgruppen Crimson Bridge kommer til å inspirere oss på denne DVDen

De som ønsker å arrangere en litt større samling i et forsamlingshus vil vi råde til å sende et brev til prest, pastor eller ansvarlig for menigheten. Gjerne også sette inn et lite skriv i lokal avis eller menighetsbladet om denne dagen. ( Finn ut når deadline er for aktuelt annonse) På nettsiden kan dere finne et brev dere kan bruke og annen nyttig informasjon etter hvert.
Arise! Cry out; En verdensvid og ekstraordinær bønnedag for barn og skoler som vi vil være med i.
Det er fint om alle gruppeledere sender en mail til miknorge@online.no, for å bekrefte at dere vil drive gruppe neste skoleår og for at vi skal få alle e-mail adresser. Jeg vil samle dere i en felles mailboks slik at jeg kan sende dere info på e-mail.

Vennlig hilsen
Randi Anita Helvig
Kontaktperson for MIK Norge

__________________________________________


November 2008

Kjære Mødre I Kontakt kvinner.

Hebr 10,35-36  Kast ikke fra dere frimodigheten! For den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt.

14.-15. November 2008  var det 15 års jubileum for MIK Sveits.
Arbeidsgruppen for MIK Norge ble invitert til å delta. Det var representanter fra 18 land. Hovedtalerne var Fern Nichols og Marlae Gritter fra Moms in touch. Fern Nichols er grunnlegger av MITI. Det ble fantastisk inspirerende.                                                                                Fern Nichols minnet om at vi må være trofaste og utholdene i bønn. Hun tok frem Josva (kap6)som fikk lovnad fra Gud om at Han skulle gi Jeriko i Josva`s hender. Josva gikk i tro, samlet folket i bønn og var utholdene. Og hva skjedde, jo murene falt og de fikk oppleve seier og Guds velsignelse.
Over hele verden er det mødre som samles til bønn for barna og skolene de går på. I Sveits er det ca 1700 MIK grupper, i hele verden er det 120 land som har MIK arbeid. I Norge er det 23 grupper. I Sveits var det 800 kvinner som stod og sang lovprisning til Gud, vi sang på mange ulike språk. Det var en enhet av mødre som ønsker å be Guds kraft inn i barnas liv, familien og skolene. Se for dere jordkloden der alle mødrene som er i MIK stående med en olympisk ild, som er villige til å tenne andre mødre for MIK arbeidet og å gi ilden videre til neste generasjon.

Vi har fått sett at Gud har nød for Norge og at Han har en plan for MIK arbeidet. Jeg har skrevet ned historien til MIK, her er et utdrag av den; 8.aug. 2006 kan jeg lese i mailen fra Jan Schubert (min veileder) at vi diskuterer om vi skal få til en markering i 2009 da MITI er 25 år.

Vi snakker om at det ville være fantastisk å få Fern Nichols til Norge, men jeg skriver at vi er for få til å arrangere et slikt arrangement, så vi må be om at noen tar dette på seg. Jeg skriver også at det burde være i Oslo, men at det var vanskelig for meg å arrangere dette fordi vi bor på vestlandet. Jan ba om at Gud måtte lede oss i dette arbeidet og vise hvordan Han ønsket det skulle være. Hun ba også om folk som kunne ta dette på seg.

17.11. 2007 fikk jeg en melding fra USA om at det var en dame som hadde lagt igjen svar på telefonsvareren om at hun ønsket at de tok kontakt. Meldingen var utydelig, de mente at det var en dame som hette Anne eller Anna Kristensen og jeg fikk et telefonnr. Jeg prøvde å ringe dette mange ganger uten å få kontakt. Til slutt ba vi i gruppen vår om at denne damen måtte bli kontaktet av andre. Anne Gurine i arbeidsgruppen reiser mye p.g.a. arbeidet sitt, rundt i Norge, hun tar alltid med seg bønnekort og deler ut.

På et av styremøtene høsten 2007 fortalte Anne Gurine at hun hadde vært i Oslo, og hun fortalte at hun plutselig fikk en innskytelse om at hun skulle gå innom kontoret til Jesus Kvinner for å gi dem et bønnekort og si litt om MIK.

Da kunne Anne Gurine fortelle at lederen der sa at hun hadde prøvd å ringe til MITI uten å få kontakt og at hun hadde meldt ifra på telefonsvareren. Mens Anne Gurine forteller dette så må jeg bare rope ut og si: Ja, men den damen må jo være henne jeg har prøvd å få kontakt med lenge. Så viser det seg at det er Anne Kristiansen som er leder for Jesus Kvinner som har tatt kontakt med MITI i USA. Hun hadde i sitt hjerte fått det for seg at hun skulle invitere Fern Nichols til en konferanse i 2009. ( 5-6 juni)

Anne Kristiansen har Jesus i sentrum og har erfaring med å arrangere store samlinger, og er derfor rett person for denne oppgaven. Takk Gud!!!!
Be for forberedelsene til disse dagene.
Mer om historien til MIK kan du senere lese på nettsiden vår.

Det foregår en åndelig krig i Norge. Barna våre er utsatt og i fare for djevelens lumske angrep. La oss reise oss og være frimodige hver på vårt sted. Gå i tro som Josva. Vi vil bære barna til Jesus slik at de kan bli sterke og bli fylt av den Hellige Ånd, slik at de kan innta landet med Guds verdier og Guds kjærlighet.

På konferansen fikk jeg snakket med Marlae Gritter (National Director of Coordinators for Moms In Touch International) Hun oppmuntret meg til å sette opp en liste over hva vi trenger i MIK arbeidet i Norge. Arbeidsgruppen som består av Anne Gurine Torsen, Sigrun Melling og meg, trenger folk som kan hjelpe til med enkle oppgaver;
– Be om en person som kan være økonomi ansvarlig;

-Arkivere i en mappe kontoutskrifter fra banken
-Opprette en ny konto for MIK
-Påse at folk har betalt
-En fordel at du bor slik at vi kan fysisk møtes en og annen gang.
-Be om en person som kan ta på seg jobben å registrere oss i Brønnøysund.
-Du kan bo hvor som helst i Norge
-Be om at noen blir kallet til å være kontaktperson på Klepp
-Denne personen må ha oversikt over gruppene
-Delta i en MIK bønnegruppe
-Ta imot veiledning fra MIK på telefon.
-Ha telefonkontakt med gruppelederne i kommunen.
-Be om noen som kan oppdatere adresselister.
-Bør kunne kontaktes per e-mail.
-Be om en person som kan hjelpe til med å registrere grupper på vår nettside.
-Veldig bra om du har erfaring med word press.
-Du kan bo hvor som helst i Norge
-Be om en som kan bli kallet til å være kontaktperson i Stavanger
-Denne personen må ha oversikt over gruppene
-Delta i en MIK bønnegruppe
-Ta imot veiledning fra MIK
-Ha telefonkontakt med gruppelederne i kommunen.
-Be om en som kan være med å sende ut nyhetsbrev.
-Det er en fordel at vedkommende bor i Strand kommune
-Vi sender ut nyhetsbrev to ganger i året og sender ut  bønnekort og arbeidshefte i ny og ne.
-Be om en som kan printe ut adresser på konvolutter, brev eller etiketter.
-Det er en fordel at vedkommende bor i Strand kommune
-Be om det er noen som kan oversette 4sider på engelsk til Norsk
-Vi arbeider med å få oversatt en bønnemanual. Den er på mange sider, men hvis flere personer kan være med å oversette kan vi kanskje få det ferdig til februar.
Kjære deg.
Du som vet at du har erfaring i en av disse oppgavene eller ønsker å gjøre noe for MIK. Be Gud veilede deg til å gjøre det som er rett i forhold til Han og familien din. Noen oppgaver kan kombineres. Vi ønsker at ingen i MIK arbeidet skal ha mer på seg en at det er forenlig med oppgavene i familien. Ta gjerne kontakt med MIK for å få mer detaljer om oppgaven eller om det er noe vi tenker du kan gjøre for MIK.
Telefon: 51745130   e-mail: miknorge@online.no

Vennlig hilsen

Randi AnitaHelvig

________________________________________________


September 2008
 

Kjære mødre.
Nå er et nytt skoleår startet. Barna har vokst, de skal vokse videre fysisk og åndelig. De kommer til å møte prøvelser og gleder. Vi skal hjelpe dem med å velge mellom godt og vondt. Heldigvis så kan vi komme til Han som er full av kunnskap.

Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin Ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef 3,14-17

Under her ser dere et bønneark, (det er noe forenklet). Dere som er gruppeledere kan printe ut slike ark til bønnesamlingene fra nettsiden vår. Bønnearket skal være en hjelp til å strukturere bønnetimen.
Er det noen som har startet gruppe i høst, er det fint om vi kan få registrert dere.
* Tilbedelse: Prise/ tilbe Gud for hvem Han er, Hans egenskaper, Hans navn, hvordan Han er..

* Egenskap:Gud  er den som hører
* Malaki 3,16,a
* 5.Mos.9,25-27 / 5.Mos.10,10b
* Salm.34,18                                        Salm.66,18-20
* Salm.28,6-7                                       Salm106,44 /Salm 145,19

* Syndsbekjennelse: Luk.8,18 ”Pass derfor på hvordan dere hører”  Syndsbekjennelse stille hver for seg. Leder begynner og slutter denne delen.

* Takk: Takk Gud for konkrete bønnesvar og annet som han har gjort.

* Forbønn for barna våre:  Matt.7,24 ”Ber om at___________måtte høre Dine ord og gjøre etter dem, slik at han/hun blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell.”

* Bønn for lærerne:Salm.4,4 ”Vit at Herren gjør under for dem som er trofast mot ham. Herren hører når jeg roper til ham.”
Navn:
* Bønn for skolen: Be om at lærerne får oppleve en glede og tilfredshet i arbeidet og at de opplever å bli lyttet til av medarbeiderne og rektor.
* Bønn for MIK: Trykking av boken ”Når mor ber” at det må gå fort.  Be om nye bønnegrupper.

Vennlig hilsen

Randi Anita Helvig

________________________________________


Mai 2008

Til mor som ber.

Påsken 2008 er nå feiret, og vi har igjen hørt seiersbudskapet. I påsken fikk menneskeheten tilgivelse og håp. Vi ble minnet om Guds kjærlighet og fredsønske.
Vår oppgave som mødre er å forkynne akkurat dette i familien. La Jesu seier vise seg i familien vår. Vi må kanskje ta vårt kors opp; tåle fornektelse og hån når vi atter en gang har våre kamper på hjemmebane. Det som driver oss må være kjærligheten og fredens sinnelag.

Heldigvis skal vi ikke gå alene. Han har lovet å veilede oss.
Bønnegruppene skal være en plass der vi kan få oppleve at vi ikke står alene som mor. Det skal være en plass der Guds kjærlighet får spillerom.
Vi skal få be om seier for våre barn. Hjelpe dem til å seire over det som er vanskelig og håpløst.
Å være på Jesu side er å la Hans seier bli vår seier.

Vi har hatt et nytt arbeidsmøte. Det som ble tatt opp var;
-Hermon har nå tilbudt oss å få trykket opp boken ”Når mor ber” av Chery Fuller. Betingelsen er at vi kjøper bøker for 45000kr, som vi kan ha på vårt kontor for salg. Vi har ikke de økonomiske midlene nå, men vi håper at det skal ordne seg. Denne boken mener vi er viktig for vårt arbeid, til inspirasjon og rettledning for mødre som ønsker å be for barna sine.
-Oversette et veiledningskompendie for gruppeledere.
– Nettsidene våre: De er blitt flyttet til en annen server, derfor er det en del som ikke har fungert der, men nå skal det viktigste være i orden. Vi er så heldige at vi har fått Asle Benoni til å hjelpe oss med dem, og som dere vil se er siden bitt mye bedre.

Ønsker du å støtte arbeidet vårt økonomisk er vi takknemlige for en gave til                                 konto: 3205 20 99004
Er det noen som kan tenke seg å bestille og forhåndsbetale for for eksempel 2 bøker av boken ”Når mor ber” slik at vi kan betale Hermon 45000kr og dermed få trykket opp boken, så hadde det vært veldig bra. Dere må da notere antall bøker dere vil bestille på innbetalingen. Vi vil ta 160kr per bok, (Hermon kommer til å selge dem for 178kr).

Hjertelig hilsen
Randi Anita  Helvig

__________________________________________


Januar 2008

Kjære deg.

Et nytt år ligger nå foran, med nye utfordringer og muligheter. Året 2008 står for første gang og siste gang frem som et nytt år. Gud har en tanke for dette året for deg og din familie.
Året kan inneholde så mangt av gleder og sorger.
Som mor har vi ansvaret for å forme verdensborgere som skal bringe Guds kjærlighet ut til medmennesker.

En bønn for året kan være:
” Gud gjør meg verdig til det kall eg har fått,
gi meg en hel og full vilje til det gode
og med Din makt fullføre troens gjerning hos meg/ min familie.” 2. Tess. 1,11

Troens gjerning kan være mange ting; som å gi minstemann en oppmuntring når han føler seg dårlig behandlet av søsken. Gi tenåringen trøst når hun klager på kviser, minne henne på at det går over og at Gud har skapt henne vakker, akkurat slik han ønsket henne.
Gi ektemann oppmuntring og støtte med det han er opptatt av.

Det kunne bli listet opp hundrevis av troens gjerninger, og en kan miste helt motet. Hvis du leser bibelverset over, en gang til, vil du se at det er Gud som er i sentrum og som er kilden til styrke. Du skal ikke krampaktig gjøre troens gjerninger, men be  og legge din vilje i Guds hender, og han vil lede deg.

”Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud,  vår Far,
som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et godt håp,
han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt i ord og gjerning! ” 2. Tess. 2,16-17

8. jan. ble vårt første styremøte i arbeidsgruppen for MIK.
Våre mål for året er:-Arbeide for å få ut informasjon om MIK i kristne magasin.
-Arbeide for å få flere grupper også bestemødre grupper.
-Arbeide for å få trykket opp igjen boken ”Når mor ber” av Fern Nichols
-Arbeide for å få Fern Nichols til Norge i 2009 ( Øverste leder i MIT
international i USA) og Jan Schubert som er vår kontaktperson i USA
-Og arrangere en veiledningskveld for gruppeledere.

Hjertelig hilsen
Anne Gurine, Sigrun og Randi Anita

___________________________________

      April 2007

Her kommer en liten hilsen til dere alle  fra en av mødrene i MIK Norge.

Til alle mødre,

og særlig til dem som synes at de ofrer endel for barna sine.

Å være mor kan være slitsomt, kjedelig og av og til en prøvelse. Hender det
at du og av og til får litt panikk for at tiden og livet går, mens du bare
rydder og kjører unger på håndballtrening? Tenker du: Er det noen vits i det
jeg driver med? Hvor mye smuler på kjøkkenet kan man tåle, og hvor mye
melk må man tørke under kjøkkenbordet? Jeg har måttet innrømme at jeg
egentlig ikke er særlig god på disse husmorgreiene. Aldri er huset tip topp,
og alltid henger jeg etter med noe. Hva gjør jeg egentlig her? Hvorfor er
jeg ikke berømt? Jeg burde heller vært på tv.-Jeg og Linn Skåber. Slik har
jeg tenkt.

Også som kristen har jeg vært plaget av morsrollens trivialiteter. Hadde det
ikke vært bedre om jeg var predikant, eller misjonær? Det hadde i grunnen
passet min legning bedre. Da hadde jeg følt meg mere viktig.

Men nå er jeg blitt 40 år, og i fjor fikk jeg mitt fjerde barn. Nå har jeg
funnet ut det samme som mange damer på 40 har funnet ut før meg. Jeg er
egentlig viktig nok. Jeg trives med tilværelsen. Den er meningsfull, og jeg
har det godt.

Se barn er en gave fra herren,
livsfrukt er en lønn fra ham.
som piler i en krigers hånd
er sønner en får i sin ungdom.
Sæl er den mann som fyller
sitt pilekogger med dem.
Han trenger ikke skamme seg
når han taler mot fiender
på tinget.

Salme 127, 3-5
Som mødre kan vi tenke om oss selv at vi er krigere. Og enten vi har sønner
eller døtre kan vi tenke om dem at de er piler vi har i hånden. Det blir
forhåpentligvis både hyggelig, og kanskje nyttig for oss å ha barn når vi
selv blir eldre, og det er det dette bibelverset handler direkte om. Men jeg
tenker at en pil er noe krigeren sender foran seg, pilen rekker lenger enn
ham selv. På samme måte sender vi våre barn inn i framtida. Jeg skal stå
igjen, mens det jeg har sådd i barna, skal bringes videre til deres
generasjon og deres barn. Derfor kan vi som kvinner og mødre spenne buen med
stolthet og verdighet. Må Gud la pilene treffe der han vil.

Vennlig hilsen
Aslaug Grande Haaland

_______________________________________________________


September 2006

Kjære mor som ber                                                              19.09.06

I sommer fikk jeg  gleden av å møte min kontaktperson (Jan Schubert) i MIT ( Moms in Touch) i USA.
Hun er statskoordinator for Minnesota. Det er ca. 750 grupper i denne staten. Familien hennes tok vel imot hele familien vår til homestay.
Hun arbeider på fulltid gratis for MIT.
To formiddager fikk hun undervist meg mens mannen tok seg av de andre. De fikk seg en båttur på Mississippi og tur i en park.

MIT i USA er nøye organisert, slik at de kan støtte og utvikle den enkelte som arbeider i organisasjonen.
En ting jeg ble inspirert til å prøve å ta i bruk, var arbeidsskjema (som står bakerst i heftet Mødre i Kontakt) . Dette skjemaet prøvde vi å bruke i gruppen vår en gang tidligere, men vi syntes det var dumt med løse ark, vi ønsket heller en notisbok. Men i USA hadde alle i en bønnegruppe en perm som de samlet arkene i. Under bønnen ble arkene aktivt brukt.
Bønnestunden  startet med at alle orienterte seg og fant frem bibelversene til de 4 stegene for bønn. Gruppelederen skal føre på navn på lærere og elever en vil be for denne gangen. De la vekt på at alle lærere og barn på en skole ble bedt for.
Målet er at ikke et barn skal gå ut av skolen uten å ha blitt bedt for.
Ens eget barn blir bedt inn i bibelverset som er blitt satt opp. En vil bruke Guds eget ord til å be for barnet sitt. Gruppelederen leder bønnestunden med å gå over til neste trinn i bønnen, og passer på at en går igjennom alle 4 punktene.

Vi har i gruppen vår brukt dette nå og det har vært svært lærerikt, samtidig litt uvant. Flere i gruppen synes det er uvant med den første delen der en skal lovprise Gud for den han er og ikke for hva han har gjort.
Vi opplever at det er fint å ha bedt barnet inn i et bibelvers, og det er fint også frem til neste gang å be rundt dette verset for barnet.

Du som ber spesielt for en skole eller barnehage: Hvis det er mulig er det fint om din bønnegruppe kunne tenke bevisst på å be for de som jobber der og for barna. Hvis det er mange å be for, be om en ny bønnegruppe slik at dere kan dele dette arbeidet dere imellom.
Det arbeides med å få til en Web- side. Kan dere be om at vi får til dette i løpet av høsten?

”Han elsker rett og rettferd, jorden er full av hans godhet.” Salm. 33,5
Vennlig hilsen
Randi Anita Helvig
Vågadalsvg. 8a
4120 Tau     Tlf. 51745130  (best å få kontakt om kvelden)

________________________________________ 


Mai 2006

Kjære mor som ber.                                                                Tau 04.05.06

Det er nå lenge siden det er blitt sendt ut noe skriv fra Mødre i kontakt.
Ønsker nå å fortelle litt fra gruppen som jeg er med i.

Vi har bønnegruppe annen hver uke, kl 20.30. Vi starter med å snakke litt sammen, gå igjennom det vi ba for sist gang, og se på hvilke bønnesvar vi fikk.
Noen ganger har denne stunden blitt litt for lang, men det er også en god opplevelse å bli kjent med hverandres problemer og gleder.
Godt er det så å få be. En bønnestund med takk, syndsbekjennelse og  bønnesukk.

Det har vært mange bønnesvar, noen ganger ser vi bønnesvar fort.
-En gang ba vi for en av ungene i gruppen, da leksestunden hjemme førte til sinne og ukoselig      stemning. Etter dette snudde alt seg og nå går leksearbeidet helt greit.

Andre ganger ser vi at Gud gir oss svar som i første omgang kan virke uforståelig. For eksempel.
-En elev på skolen vår hadde ofte problemer med medelevene. Skolen så ikke på dette som noe problem.Et av barna til en som er med i gruppen, opplevde trakassering fra denne gutten, så vi ba om at det måtte skje en endring med gutten som laget problemer. Vi ba om at skolen måtte ta fatt i dette.

Dagen etterpå ble det en voldsom slosskamp, som endte med at lærerne tok klassen for seg. Mange elever var sinte for de mente lærerne ikke forstod at det var gutten med problemene som hadde forårsaket dette. Neste bønnemøte ba vi for gutten og om at skolen måtte se at gutten trengte hjelp, vi ba om at sosiallæreren måtte bli involvert.
To dager etter ringte jeg til skolen, og ville si litt om det hans medelever følte etter dette. Da fikk vi vite at sosiallæreren var nå involvert og at de hadde sett problemet. Nå har gutten virkelig startet på en god utvikling.

Noen ganger kan Gud vise seg å svare på bønn på en utrolig mektig måte.
-En i gruppen ønsket å få et barn til. Det viste seg at hun måtte igjennom en operasjon. Vi ba over dette. Men etter operasjonen viste det seg at det ble gjort en sykehustabbe og vår bønnesøster fikk vite at legen ikke hadde fått med seg at hun ønsket å bli gravid. Nesten all livmorslimhinnen var blitt fjernet og nå var sjansene minimale for å bli gravid.
Vi kunne ikke helt forstå dette. Så fortvilende.
Men vi ba videre.
Så skjedde det store underet at etter to mnd. ble hun gravid. Hun fikk beskjed om at det var stor sjanse for at hun kunne miste barnet fordi morkaken hadde lite å feste seg i. Men nå kan vi glede oss for i slutten av denne måneden kan vi få se bønnebarnet.

Det er fantastisk å få se hvordan Gud kan fylle vår munn med latter og legge jubelrop på våre lepper. Job 8,9

Det er en velsignelse å være med i en mødre-bønnegruppe. Jeg håper at du har et fast bønnefellesskap med noen.
Ønsker du å være med å inspirere til Mødre i kontakt- grupper eller gi noen hjelp til å strukturere bønnearbeidet? Da har jeg fortsatt mange hefter skrevet av Fern Nichols ( Hun som startet Mother In touch i USA)  Det hadde vært fint om noen av dere ville tatt med dere hefter til leirer eller stevner som dere skal til i sommer og distribuere disse til mødre dere treffer på, eller om dere ønsker kan dere spørre om å få si noen ord om Mødre i Kontakt på et møte.

Vennlig hilsen Randi Anita Helvig

 __________________________________________


April 2005

Kjære mor som ber.                                                                                  April 23.04.05

Nå kommer et litt forsinket nyttårsbrev, denne gang får vi en hilsen fra gruppeleder Åse Mosvold Hogga som har gruppe i Kristiansand.

Godt nyttår og Guds fred over arbeidet vi gjør.
Undertegnede driver ei Mødre i bønn gruppe på 5. året i Kristiansand. For nesten et år siden fikk jeg være med på 20-års- jubileum til Moms In touch i Dallas, Texas. Kjempespennende!
Og nå utfordrer Randi Anita meg på å skrive noen tanker utfra den vegen jeg har gått i dette arbeidet.
Et område som opptar meg er at når en ber Gud velsigne, så kommer det ikke bare gode flotte svar og løsninger! Starter en mor i en bønnegruppe, er ofte fokus barna og deres liv og det skal det være, men vi ber også for far ( eks farshjerte vendes til barna…) at mor selv skal istandsettes til oppgaven. Så når jeg ber Gud velsigne meg, rører Han rundt i meg med sin kjærlighet- slik at kanskje deler av meg som har ligget nedpakket og tillukket kommer opp i lyset. Kaos og uklarhet kan prege hele situasjonene. Alt dette ekstra ”ubehaget” er vi innstilt på det????
Det som ligger i bunnen hos den enkelte foreldre på godt og vondt, selvfølelsen vår etc. hele vårt liv speiles inn i barna våre.
Gud ønsker sannhet i menneskets indre!
Hvordan skal Gud bruke meg og jobbe i og gjennom meg, for min ektemake, ovenfor barna mine, dersom jeg ber Gud ikke berøre meg, ikke forandre meg! Ofte er årsaken til ting vi sliter med godt skult av løgn og rasjonelle forklaringer. Det er symptomene på dette vi merker i dagliglivet.

Grenselandet mellom det å være ei gruppe mødre som møtes for å be for og med hverandre, til å rådgi, ha sjelesorg og et dypere arbeid er en utfordrende balansegang for alle i gruppen.
Vi blir engasjert og litt nysgjerrige og ikke minst glad i hverandre. Så når livet raser og blir skummelt, smertefullt er det viktig å være fast og modig.. For meg har det vært viktig å holde fast på hvem Gud er, Nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn ( Jona 4:2B)
Jeg spør meg selv i dag om det gjør en forskjell i vårt familieliv etter disse fire årene i bønnegruppa?
Ubetinget JA. Vi ser og opplever Guds håndtrykk og hans ubetingede kjærlighet til oss og våre familier. Jeg har redusert det å rådgi Gud i forhold til løsninger på mine utfordringer og bruker heller tid og kreftene på å legge alt over på Ham,  i stillhet og tillit til min Far i Himmelen, da kan jeg leve et bekymringsfullt liv.
Jeg koser meg som kvinne, ektemake og mor. Stå på og lykke til . Mor til 5( 5-13år) og 45år.
Åse Mosvold Hogga
” Det du sår vil du høste”

Jeg håper at dette vitnesbyrdet kan være med å åpne opp for denne siden av bønnelivet!
Dere må gjerne ta kontakt hvis dere vil ha nye hefter, eller ønsker å si litt om hvordan gruppen deres fungerer eller om det er noe dere lurer på i forhold til dette arbeidet.

Vennlig hilsen
Mødre i kontakt
Randi Anita Helvig, 51745130 ( lettes å nå etter kl 20.30), ge-arve  online.no

 _______________________________________


August 2004

Kjære mor som ber.                                                                                   August 2004

Nå starter vi  på et nytt halvår, det er et nytt år med nye opplevelser og utfordringer.
Ungene våre skal igjen ut i verden og formes.

Som mor og person vil Gud også forme deg /helliggjøre deg.
Hvorfor laget Han mennesker? Gud skapte oss for at vi skulle gi ham ære.
Gud ønsker å herliggjøre  og å synliggjøre seg selv gjennom deg. I alle ting dere gjør ”enten dere eter eller drikker, eller hva dere så gjør, gjør det til Guds ære!”

Gud vil synliggjøre sin kraft og herlighet gjennom ditt liv. Han vil at du skal komme dit hvor du stoler på ham og følger ham og er hengiven til hans godhet.( James McDonald: 2000)

Jesus er vårt forbilde. Han er modellen for hvordan vi vil bli. Det er grunnen til at Jesus ikke stakk innom jorden for et par dager, døde for våre synder, for så å stige opp til himmelen igjen ”…Kristus led for dere, og etterlot et eksempel, for at dere skal følge i Hans fotspor”1.Peter2.21

Vi kan tenke dette blir store ord og jeg er så langt fra målet.
Mange nyttårsløfter og ny glød fra leir og samlinger,  har gitt oss håp om å bli slik eller å gjøre slik. Men mang en gang ser vi at vi havner tilbake til et spor vi ikke liker. Og spesielt synes jeg det kan være deprimerende å tenke på hvordan jeg synes jeg skal være overfor mine barn, for jeg sier og gjør altfor mange ganger ting jeg ikke skulle har gjort.

Da er det godt å få lese om hva som er Guds hensikt og tanker. Utdrag av et dikt av Russel Kelfer

Du er som du er av en årsak.
Vår Gud har aldri gjort feil.
I mors liv satte Han deg sammen,
Så du er nettopp slik Han vil ha deg.

”Og Han som begynte en god gjerning i deg vil fullføre den…..”

Vi skal stole på at vi har en Far ! La Han få lede deg.
Og bruk din bønnemulighet til å stole mer på Ham og la Han få vise deg veien videre og lysglimtene i hverdagen.

Du som er gruppeleder for en Mødre i kontakt gruppe, vil gruppen jeg er tilknyttet be spesielt for. At dere får se hvor viktig arbeid dere er med i, og at dere kan få oppleve velsignelsen i dette arbeidet. At dere kan få frimodighet til å bruke deres eget nederlag, bekymringer og gleder til å åpne opp for andre sine bønnebegjær.

Ring gjerne hvis det er noe dere har lyst å gi tilbakemelding om eller det er noen spørsmål.

Jeg vil arbeide med å få til en liten folder som vi kan gi til folk om MIT, men venter nå litt fordi MIT i USA vil lage en ny og de synes det var greit at vi lager en tilsvarende den nye deres.

Vennlig hilsen Mødre i kontakt.                      Randi Anita Helvig.     Tlf. 51745130

____________________________________ 


Mars 2004

Kjære deg som ber.                                                                                              06.03.04

27-29 februar fikk fire fra Norge, jeg medbereknet, ta del i 20 års jubileet for Moms In Touch International i Dallas, USA. Det var nærmere 2000 kvinner fra 48 land representert.
Norge og Sverje var representert for 1. gang. Motto for disse dagene var fra Salme 100,5
”For Herre er god, hans miskunn er evig, hans trofasthet varer fra slekt til slekt.”

Over hele verden er det tusenvis av kvinner som ber for barna sine. De åpner opp for Guds kraft til å virke i deres og barnas liv.
Mødre i kontakts visjon er at alle skoler skal bli dekket av bønn, men også å oppmuntre til bønn for alle barn. Alle er invitert til dette arbeidet om det er mødre, besteforeldre, venner eller slekt som ber.
Hans navn blir opphøyet gjennom dette arbeidet. Det var rørende å høre vitnesbyrd fra de ulike land, vi ser at mødre over hele verden har nød for sine barn og at Gud gir underfulle bønnesvar. For eksempel i Russland er det 1% kristne. MIT koordinatoren der fortalte hvordan dette arbeidet hadde sakte men sikkert vokst frem, nå var det 2000 bønnegrupper der. Hun sa:” jeg er en liten kvinne, men jeg har kontakt med en stor Gud”

Den velsignelsen Gud ønsker at vi skal ha i våre familier, fikk vi høre fra vitnesbyrd fra barn som opplevde å ha en bedende mor.
Fern Nichol som har skrevet boken ”Når mor ber”. Hun sa: Min bønn er at du skal forvente Hans ledelse og at Han vil tale til et åpent hjerte. Han elsker deg.

MIT Norge sin visjon er at det må komme en bønnegruppe for hver skole i Norge. At alle våre skoler skal bli åpnet opp for Guds innvirkning ” for vi har ikke en kamp mot blod og kjød, men …mot ondskapens åndehær i himmelrommet”. Ef. 6,12

Våre barn skal ikke bare få dekke deres fysiske behov, men også deres åndelige. Og vår læremester i dette er vår Far. Skal fokusen være på rett plass i forhold til hva barnet trenger, er vår Skaper den som vet best. Når barnet gjør ting som du ikke synes om , kommer på feil spor da er bønn med på å hjelpe oss til å fokusere på det som er Hans visjon for barnet og vi åpner opp for Hans kraft.
For oss i Norge var det så fint å få se at Gud har gått foran og har nød for Norge. Flere grupper i USA vil ha Norge som sitt fadderland som de vil be for.

Konferansen avsluttet med at en fakkel ble tent, den ble levert fra Evelyn Christenson ( hun som skrev boken ”hva skjer når kvinner ber?” til Fern Nichol ( som er en del yngre enn Evelyn ) Der Nichol lovet å bringe lyset videre til neste generasjon. Så ble fakkelen levert til datteren til Nichol med ordene om at hun ville love å bringe lyset videre og be for barna sine.
Vår oppgave er å sette frem vårt lys. Og be Guds kraft og kjærlighet over våre barn og skolene. Da vil det vokse frem en ny generasjon som kan bringe lyset videre.
Når vi er utslitt, maktesløse og alt håp er borte, kan vi få komme til Han: ” Herren Gud er min styrke. Han gir meg føtter som en hind og lar meg ferdes på høydene.” Habakkuk 3.19

Kjære mor vil du fortsette å være Hans trofaste tjenerinne.

Med hjertelig hilsen
Mødre I Kontakt
Randi Anita Helvig
Vågadalsveien 8A Tele; 51745130. (Har du startet opp med en gruppe er det fint om vi kan få registrert den)
4120 Tau

_______________________________________


Desember 2003

Kjære mor som ber.

Mødre i Kontakt vil ønske deg et  godt nytt år.

I februar 2004 vil det bli 20 års anniversary Celebration for Moms In touch International i USA. Det er nå tre fra Norge som skal reise dit.
Når det gjelder oss i Norge, håper vi å få registrert allerede eksisterende grupper som kommer til å fortsette neste år. Så vi ber dere om å sende vedlagt registrerings skjemaet hvis det er aktuelt. Eller gi det til deres gruppeleder.

En bønn for deg:
Kjære Gud, lær meg å kople meg til Din kraft. Og se det som er positivt i hverdagen. Amen.

Et ord til deg fra Jesus.
”Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud” Luk.18,27

Vennlig hilsen Mødre i kontakt
Randi Anita Helvig, Vågadalsveien 8A, 4120 Tau  Telefon. 51745130

………………………………………………………………………

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign