Videreg. skoler/ høyskoler /universiteter

Videregående skoler/universitet Mange av livets store avgjørelser blir tatt i ungdomstiden. Derfor ønsker mange mødre å fortsette å be for sine unge voksne. Ofte fortsetter disse mødrene å be i den gruppen de engang startet i. Når mødre fortsetter å be for sine unge voksne foreslår vi at de også ”adopterer” en valgfri skole/studiested som de ber spesielt for.

Bønn er en spesiell måte å holde kontakten med din sønn eller datter på, når de har flyttet hjemmefra. Mødre med barn på videregående skoler/universiteter/høyskoler, og som ønsker å komme sammen for å be kan bruke det ordinære Mødre i Bønn opplegget. Vi ber ikke bare for barna våre, men for lærerne deres, studieveiledere og for skolens ledelse.

Ulike måter å finne en annen studentmor:
1. Gjennom bønn
Det er ulike måter å finne en annen mor som du kan be sammen med i en Mødre i Bønn- gruppe. Start først og fremst med å be Gud bringe en annen mor til deg som du kan be sammen med. Kanskje er hun en du allerede kjenner, en venninne, nabo eller bestemor. Husk at grupper for student-mødre kan be for flere studiesteder.
2. Gjennom menigheter
Heng opp en ”etterlysning” på kirkens oppslagstavle eller i en nabokirke: Studentmor søker andre studentmødre for å starte en Mødre i Bønn-gruppe for studenter. En bønnegruppe kan bety en stor forskjell i din datters/sønns liv. Ta kontakt om du er interessert! Skriv under med ditt eget navn og telefonnr. Hvis menigheten din har arrangementer hvor de feirer avgangselevene, kan du spørre om du kan gi info om Mødre i Bønn der. Kontakt interesserte mødre igjen om høsten når barna har startet på studiene. Snakk med ledere av kvinnegrupper i forskjellige menigheter om Mødre i Bønn- gruppe for studenter. Spør om de vil dele ideen med sine medlemmer og dele ut brosjyrer om Mødre i Bønn. Skriv på ditt eget navn og telefon nr. Vær villig til selv å komme og fortelle om dette.
3. Gjennom Mødre i Bønn
Spør en gruppeleder i en lokal Mødre i Bønn- gruppe om navn på mødre som har studenter kommende år. Ta kontakt med Kontaktpersonen til Mødre i Bønn i ditt området, og forhør deg om det finnes potensielle deltakere til en universitetsgruppe. Hvis du ikke vet om noen ledere i ditt område, kan du kontakte hovedkontoret til Mødre i Bønn direkte.
4. Gjennom en lokal kristen videregående skole
Vanligvis skal en ikke reklamere for Mødre i Bønn i skolen eller be på skolen. Men når det gjelder en kristen skole blir dette annerledes. Be rektor om tillatelse til å annonsere etter mødre som vil be for eks.  i skoleaviser og nyhetsbrev til hjemmene.

Hvordan starte en gruppe
Visjonen til Mødre i Bønn er at alle skoler i Norge skal være dekket av bønn. Mødre I Bønn er en tverrkirkelig bevegelse, og målet er at kvinner fra alle typer forskjellige menigheter og sammenhenger kan få samles i et hjem for å be for barn og skoler.

• Velg et møtetidspunkt som passer for alle, på dagtid eller på kveldstid. Kanskje bør dere velge en kirke eller skole å møtes på hvis ikke et av hjemmene ligger sentralt til. Organiser det enklest mulig f.eks. fast tid, dag og sted, jo mer regelmessig til lettere er det at alle kan få til å møte.
• Bestill et Mødre i Bønn-arbeidshefte til alle i gruppen.
• Det skal ikke legges opp til noe form for bevertning.
• Følg bønneopplegget: «Firetrinnsbønn» 1. Lovprisning 2. Bekjennelse 3. Takkebønn 4. Forbønn. Det kan være til god hjelp å lage klart et Bønneark med de fire trinnene. I Arbeidsheftet finner du det du trenger for å laget et slikt ark. Du kan også skrive ut ferdige Bønneark på vår nettside.
• Be i samtaleform og samstemt gjennom timen med bønn. (D.v.s. at alle konsentrerer seg om et trinn og et tema om gangen).
• Hele gruppen ber felles gjennom de tre første trinnene.
• Under det fjerde punktet som er forbønn, kan gruppen gjerne deles opp i mindre grupper. Hver deltaker velger et av sine barn å be for.
-Be barna inn i et bibelvers; en mor velger et barn og alle er med på å be for dette barnet, så er det neste mor sin tur o.s.v.
-Be for lærerne – bibelvers og konkrete bønneemner.
-Be for skoler – konkrete bønneemner.
Siden det sannsynligvis er mange forskjellige skoler representert i gruppa bestem dere for et av de følgende temaer.
1. Be for skolens spesielle anliggender eller problemer.
* Velg ett bestemt problem eller emne for hver gang. For eksempel pensum, beskyttelse for studentene, idrettsaktiviteter eller mot narkotikabruk. Be fullstendig gjennom temaet for hver skole som er representert i gruppa.
2. Be for en skole hver uke.
* Konsentrer dere om skolens administrasjon, rådgivere, filosofi osv. Leder kan spørre den moren som har student ved skolen hva en skal be for, om hun kort vil dele et eller to bønneemner. Uken etter ber en for en annen skole.
* Forbønnen kan bli mer konkret dersom dere spør ungdommene hvilke bønneemner de synes er viktige. Noter navnene til universitetenes rektorer, professorer, lærere samt venner av barna deres. Dette vil hjelpe dere å be konkret for dem og det miljøet de omgås daglig. Be studenten sende en kopi av studentavisen sin og les også i studenthåndbøker for å finne temaer dere kan be over.

Gruppeleder-veiledningen til Mødre i Bønn har mange nyttige verktøy til hjelp for en Mødre i Bønn-gruppeleder. Der kan du finne bibelhenvisninger til bruk i lovprisning, bekjennelse, takkebønn og forbønn. Den inneholder også forslag til bønneemner for barna, lærerne og skolene. Du kan også finne et nyttig opplegg for en personlig stille andaktsstund som vil hjelpe lederne til å overføre tanker og ideer fra sin egen andaktsstund til bønnegruppen. Vi har også utfyllende og nyttig informasjon om Mødre i Bønn grupper som ber for ungdommer. Ta kontakt på momsinprayer@online.no

Vi ber om at gruppen registreres ved å fylle ut skjemaet som ligger på hjemmesiden eller sende inn registreringsskjemaet som finnes bakerst i Mødre i Bønn-arbeidshefte. Lederen vil da motta nyhetsbrev og informasjon om Mødre i Bønn sitt arbeid. Gjennom denne oversikten av grupper kan Hovedkontoret enklere kunne hjelpe interesserte mødre i kontakt med hverandre eller til eksisterende grupper. Databasen brukes kun til internt bruk og blir ikke delt med andre.

 

 

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign