Ordinære Mødre I Bønn-grupper

Visjonen til Mødre i Bønn er at alle skoler i Norge skal være dekket av bønn. Mødre i Bønn er en tverrkirkelig bevegelse, og målet er at kvinner fra alle typer forskjellige menigheter og sammenhenger kan få samles i et hjem for å be for barna sine og skolen/universitet /høyskolen barna går på.

• Velg et møtetidspunkt som passer for alle, på dagtid eller på kveldstid.
• Bestill et Mødre i Bønn-arbeidshefte til alle i gruppen.
• Det skal ikke legges opp til noe form for bevertning.
• Følg bønneopplegget med Firetrinnsbønn; 1. Lovprisning 2. Bekjennelse 3. Takkebønn 4. Forbønn. Det kan være til god hjelp å lage klart et Bønneark med de fire trinnene. I Arbeidsheftet finner du det du trenger for å laget et slikt ark. Du kan også skrive ut ferdige Bønneark på vår nettside.
• Be i samtaleform og samstemt gjennom timen med bønn. (D.v.s. at alle konsentrerer seg om et trinn og et tema om gangen).
• Hele gruppen ber felles gjennom de tre første trinnene.Under det fjerde punktet som er Forbønn, kan gruppen gjerne deles opp i mindre grupper. Hver deltaker velger et av sine barn å be for.

-Be barna inn i et bibelvers; en mor velger et barn og alle er med på å be for dette barnet, så er det neste mor sin tur o.s.v.
-Be for lærerne – bibelvers og konkrete bønneemner.
-Be for skoler – konkrete bønneemner.
-Be for Mødre i Bønn.

Gruppeleder-veiledningen til Mødre i Bønn har mange nyttige verktøy til hjelp for en Mødre i Bønn-gruppeleder. Der kan du finne bibelhenvisninger til bruk i lovprisning, bekjennelse, takkebønn og forbønn. Den inneholder også forslag til bønneemner for barna, lærerne og skolene. Du kan også finne et nyttig opplegg for en personlig stille andaktsstund som vil hjelpe deg som er Gruppeleder til å overføre tanker og ideer fra din egen andaktsstund til bønnegruppen.

Vi ber om at gruppen registreres ved å fylle ut skjemaet som ligger på hjemmesiden eller sende inn registreringsskjemaet som finnes bakerst i Mødre i Bønn-arbeidshefte. Lederen vil da motta nyhetsbrev og informasjon om Mødre i Bønn sitt arbeid. Gjennom denne oversikten av grupper kan Hovedkontoret enklere kunne hjelpe interesserte mødre i kontakt med hverandre eller til eksisterende grupper. Databasen brukes kun til internt bruk og blir ikke delt med andre.

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign