Mødre i Bønn-grupper for lærere

Kristne lærere oppmuntres til å finne en annen lærer eller ansatt på skolen, der man møtes regelmessig for å be for skolen (lærerne, ansatte, osv) én time per uke. Man kan da bruke Mødre i Bønn-arbeidshefte. Noen lærere har egne barn på samme skole. I slike tilfeller kan læreren også være med i en ordinær Mødre i Bønn-gruppe for denne skolen.

De ansatte på en skole har en viktig plass i barnas liv. Deres oppgave er å gi barna kunnskap som kan hjelpe dem frem i livet, og å gi dem trygghet på seg selv og andre. Hva er en bedre måte å fullføre oppgaven på, enn i bønn for barna? Bønn for felles saker og bestemmelser som påvirker skolen. Visjonen til Mødre I Bønn er at alle skoler i Norge skal være dekket av bønn. Mødre i Bønn er en tverrkirkelig bevegelse, og målet er at kvinner fra alle typer forskjellige menigheter og sammenhenger kan få samles i et hjem for å be for den lokale skole.

Mødre i Bønn tilbyr et tilpasset opplegg som kan brukes av lærere som ønsker å komme sammen for å be for barna og skolen de jobber på.
Hvordan starte en gruppe:
Be Gud vise deg minst en annen på skolen som du kan be sammen med. Velg tid og sted som passer for begge. Mange lærere møtes før eller etter skoletiden, eller under lunch.

• Bestill et Mødre i Bønn-arbeidshefte til alle i gruppen.
• Det skal ikke legges opp til noe form for bevertning.
• Følg bønneopplegget: «Firetrinnsbønn» 1. Lovprisning 2. Bekjennelse 3. Takkebønn 4. Forbønn. Det kan være til god hjelp å lage klart et Bønneark med de fire trinnene. I Arbeidsheftet finner du det du trenger for å laget et slikt ark. Du kan også skrive ut ferdige Bønneark på vår nettside.
• Be i samtaleform og samstemt gjennom timen med bønn. (D.v.s. at alle konsentrerer seg om et trinn og et tema om gangen).
• Hele gruppen ber felles gjennom de tre første trinnene.
• Under det fjerde punktet som er forbønn, kan gruppen gjerne deles opp i mindre grupper. Hver deltaker velger et av sine barn å be for.
-Be barna inn i et bibelvers; en mor velger et barn og alle er med på å be for dette barnet, så er det neste mor sin tur o.s.v.
-Be for lærerne – bibelvers og konkrete bønneemner.
-Be for skolen – konkrete bønneemner.
-Be for Mødre i Bønn.

Gruppeleder-veiledningen til Mødre i Bønn har mange nyttige verktøy til hjelp for en Mødre i Bønn-gruppeleder. Der kan du finne bibelhenvisninger til bruk i lovprisning, bekjennelse, takkebønn og forbønn. Den inneholder også forslag til bønneemner for barna, lærerne og skolene. Du kan også finne et kjempefint opplegg for en personlig stille andaktsstund som vil hjelpe lederne til å overfore tanker og ideer fra sin egen andaktsstund til bønnegruppen. Mødre i Bønn har også mer utfyllende informasjon og ressurser til dem som ønsker å starte en Mødre i Bønn lærer gruppe. Ta kontakt på momsinprayer@online.no

Vi ber om at gruppen registreres ved å fylle ut skjemaet som ligger på hjemmesiden eller sende inn registreringsskjemaet som finnes bakerst i Mødre i Bønn-arbeidshefte. Lederen vil da motta nyhetsbrev og informasjon om Mødre i Bønn sitt arbeid. Gjennom denne oversikten av grupper kan Hovedkontoret enklere kunne hjelpe interesserte mødre i kontakt med hverandre eller til eksisterende grupper. Databasen brukes kun til internt bruk og blir ikke delt med andre.

 

 

 

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign