Kristne privatskoler

Kristne privatskoler trenger også forbønn. En kan lett tenke at det ikke er så viktig å be for dem, men på disse skolene møter barna og lærerne samme utfordringer som i en offentlig skole, og også andre utfordringer som det trengs forbønn for.

Mange aspekter ved en Mødre i Bønn- gruppe forblir de samme enten barna går på en vanlig offentlig skole eller de går på en kristen skole. Forskjellen er at en i en kristen skole kan ha mulighet for å ha mer direkte kommunikasjon.

Informer om Mødre i Bønn på skolen din om høsten: Spør om lov til å sette inn informasjon om Mødre i Bønn i skolens nyhetsbrev. Spør rektor om du kan få noen minutter til å fortelle litt om Mødre i Bønn på et åpent møte. Hvis du får lov til det, kan du fortelle hva Mødre i Bønn er og inviter mødre til å delta. Ha gjerne et bord med informasjonsmateriell der interesserte mødre kan få vite mer om Mødre iBønn og å registrere seg. Innhent tillatelse til å kunne legge ut brosjyrer/bønnekort jevnlig, på en god plass på skolen. Spør rektor om du kan få en plass i skolens avis der du periodevis kan annonsere for Mødre i Bønn sitt arbeid. For eksempel kan du skrive om hva Mødre i Bønn er, og når bønnegruppen møtes.

Vurder om du skal ha bønnegruppen på skolen i stedet for i et hjem. Det gjør det kanskje mulig for flere mødre å komme. Du kan for eksempel sette opp tid for bønn i første eller siste time på skolen, slik at mødre kan ta del i gruppen når de skal levere eller hente barna sine. En kan høre med rektor om en kan få lov til å sette opp en Boks for å motta bønneemner fra lærerne. Dette må være konfidensielt, derfor bør en minne lærerne om at en ikke skal skrive konkrete navn i disse bønneemnene.

Hvis en gruppe mottar mange bønneforespørsler, må gruppelederen kanskje velge ut hvilke bønneemner bønnegruppen skal be over. Resten av bønneemnene kan fordeles mellom mødrene, slik at de kan be for disse hjemme.
Når en har valgt en lærer å be for under forbønnsdelen i bønnegruppen, kan en høre med den aktuelle læreren om det er noe han/hun ønsker at en skal be om. Før bønnetimen kan en legge en liten lapp i hyllen deres og informere om at gruppen vil be for vedkomne i Mødre i Bønn-gruppen f.eks neste uke. (Se eksemplet nedenfor).

Kjære…………………………………………………. Mødre i Bønn gruppen for …….(sett inn skolens navn) vil be spesielt for deg i bønnegruppen vår neste uke. Hvis du har noe spesielt du ønsker vi skal be over, for deg selv, dine studenter (ikke nevn navn) eller vår skole, vil vi invitere deg til å skrive det ned og legge det i Mødre i Bønn sin forbønnsboks som står på lærerrommet. Vi vil be for deg spesielt denne gangen, men du er alltid velkommen til å komme med bønnebehov, når som helst. Takk for ditt arbeid for barna og skolen.
Vi vil be om at du skal ha visdom, tålmodighet og styrke når du utfører ditt arbeid.
I tro på styrken i bønn. (Signatur)

Hvordan starte en gruppe.

• Velg et møtetidspunkt som passer for alle, på dagtid eller på kveldstid. Kanskje mens barna er på skolen?
• Bestill et Mødre i Bønn-arbeidshefte til alle i gruppen.
• Det skal ikke legges opp til noe form for bevertning.
• Følg bønneopplegget: «Firetrinnsbønn» 1. Lovprisning 2. Bekjennelse 3. Takkebønn 4. Forbønn.Det kan være til god hjelp å lage klart et Bønneark med de fire trinnene. I Arbeidsheftet finner du det du trenger for å laget et slikt ark. Du kan også skrive ut ferdige Bønneark på vår nettside.
• Be i samtaleform og samstemt gjennom timen med bønn. (D.v.s. at alle konsentrerer seg om et trinn og et tema om gangen).
• Hele gruppen ber felles gjennom de tre første trinnene.
• Under det fjerde punktet som er forbønn, kan gruppen gjerne deles opp i mindre grupper. Hver deltaker velger et av sine barn å be for.
-Be barna inn i et bibelvers; en mor velger et barn og alle er med på å be for dette barnet, så er det neste mor sin tur o.s.v.
-Be for lærerne – bibelvers og konkrete bønneemner.
-Be for skoler – konkrete bønneemner.
-Be for Mødre i Bønn.

Gruppeleder-veiledningen til Mødre i Bønn har mange nyttige verktøy til hjelp for en Mødre i Bønn-gruppeleder. Der kan du finne bibelhenvisninger til bruk i lovprisning, bekjennelse, takkebønn og forbønn. Den inneholder også forslag til bønneemner for barna, lærerne og skolene. Du kan også finne et nyttig opplegg for en personlig stille andaktsstund som vil hjelpe lederne til å overføre tanker og ideer fra sin egen andaktsstund til bønnegruppen. Mødre i Bønn har også mer informasjon til deg som starter Mødre i Bønn gruppe for en kristen skole. Ta kontakt på; momsinprayer@online.no

Vi ber om at gruppen registreres ved å fylle ut skjemaet som ligger på hjemmesiden eller sende inn registreringsskjemaet som finnes bakerst i Mødre i Bønn-arbeidshefte. Lederen vil da motta nyhetsbrev og informasjon om Mødre i Bønn sitt arbeid. Gjennom denne oversikten av grupper kan Hovedkontoret enklere kunne hjelpe interesserte mødre i kontakt med hverandre eller til eksisterende grupper. Databasen brukes kun til internt bruk og blir ikke delt med andre.

 

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign