Kirkebaserte Mødre i Bønn- grupper

Moms In Prayer International`s (MITI) visjon er at alle skoler skal være dekket av bønn. Moms In Prayer International er en tverrkirkelig bevegelse, og målet er å gjøre det mulig for kvinner fra forskjellige menigheter og retninger å samles i et hjem for å be for den lokale skole.

Av og til kan slike grupper ha sitt utspring fra en kirke og være en del av et menighetsarbeid.

Den kirkebaserte gruppen kan ha forskjellige former. Den kan være kun for mødre, eller den kan være for kvinnene i menigheten generelt, som ønsker å be for barn og skoler. Det er viktig å gi informasjon om at en ikke trenger å ha egne barn for å være med i en gruppe. En kan ”adoptere” et barn, for eksempel ha et bønneansvar for et nabobarn, fadderbarn eller tantebarn. Barna som blir bedt for er i alle aldere; fra barnehagen og til de er ferdige med videregående.

Siden mange forskjellige skoler kan være representerte i kirkebaserte Mødre i Bønn- grupper, trenger en ikke å tenke på å gi Oppmuntringer til skolene en ber for. Kjærligheten, støtten og oppmuntringen for disse skolene er gjennom bønnene deres.

• Velg et møtetidspunkt som passer for alle, på dagtid eller på kveldstid.
• Bestill et Mødre i Bønn- arbeidshefte.
• Følg bønneopplegget Firetrinnsbøn.
Gjennom timen med bønn, be i samtaleform, samstemt bønn, ved å følge disse fire trinnene: Lovprisning, Bekjennelse, Takkebønn, ForbønnDet kan være til god hjelp å lage klart et Bønneark med de fire trinnene. I Arbeidsheftet finner du det du trenger for å laget et slikt ark. Du kan også skrive ut ferdige Bønneark på vår nettside.

Dersom størrelsen på gruppen tillater det, kan gruppen deles opp i mindre grupper under Forbønns delen. Hver deltaker velger et av sine barn å be for. Dersom det ikke er nok deltakere til å danne grupper for hver enkelt skole, kan deltakerne bli delt i grupper for å be for sine:
-Barnehagebarn
-Barneskolebarn
-Ungdomsskolebarn
-Barna i videregående skole
-Barnebarn

Legg så opp til forbønn for følgende emner:
-Be barna inn i et bibelvers; en mor velger et barn og alle er med på å be for dette barnet, så er det neste mor sin tur o.s.v.
-Be for lærerne – bibelvers og konkrete bønneemner.
-Be for skoler – konkrete bønneemner.
-Be for Mødre i Bønn.

Mødre i Bønn`s Gruppeleder- veiledning har nyttige verktøy til hjelp for en Mødre i Bønn-gruppeleder. Der kan du finne bibelhenvisninger til bruk i lovprisning, bekjennelse, takkebønn og i forbønn, og forslag til bønneemner for barna, lærerne og skolene.I Gruppeleder- veiledningen finner du et nyttig opplegg for personlig stille andaktsstund som vil hjelpe deg som er gruppeleder til å overføre tanker og ideer fra din egen andaktsstund til bønnetimen med Mødre I Bønn. Vi har også mer nyttig informasjon til deg som ønsker å starte en Kirkebasert Mødre i Bønn gruppe. Ta kontakt på momsinprayer@online.no

Vi ber om at lederen fyller ut registreringsskjemaet som er i slutten av Mødre i Bønn- arbeidshefte, og at dette sendes til hovedkontoret for å bli registrert i Mødre i Bønns database. Lederen vil da motta Mødre i Bønn`s nyhetsbrev, samt informasjon om Mødre i Bønn arbeid i hennes område. Databasen brukes også av Mødre i Bønns hovedkontor, Koordinatorer og Kontaktpersoner for lettere å kunne sette interesserte mødre i kontakt med eksisterende grupper.

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign