Hjemmeskole

Mødre som underviser barna sine selv hjemme, opplever at det å delta i en Mødre i Bønn-gruppe gir velsignelse. De ber for seg selv som lærer og for faren som kanskje er «rektor», samt for barna. Mødrene som underviser hjemme har ofte andre behov og bønneemner enn andre mødre i Mødre i Bønn-grupper. Bare det å finne en bønnetid kan være vanskelig for mødre som har barna hjemme hele dagen.

Du som har hjemmeskole har den unike situasjonen at du har gått inn i rollen som både lærer og mor. Du har barna hjemme mye av tiden og det kan være en stor utfordring for deg å finne en time å be hver uke i en Mødre i Bønn- gruppe. For å starte en Mødre i Bønn–gruppe trenger du bare en annen mor og et ønske om å be.

Visjonen til Mødre i Bønn er at alle skoler i Norge skal være dekket av bønn.
Mødre i Bønn er en tverrkirkelig bevegelse, og målet er at kvinner fra alle typer forskjellige menigheter og sammenhenger kan få samles for å be for skolen og barna.

Hvordan starte en gruppe.

• Be om å bli ledet til en annen mor.
• Be om mulig tid og sted til å samles.
• Bestill et Mødre i Bønn-arbeidshefte til alle i gruppen.
• Det skal ikke legges opp til noe form for bevertning.
• Følg bønneopplegget: «Firetrinnsbønn» 1. Lovprisning 2. Bekjennelse 3. Takkebønn 4. Forbønn. Det kan være til god hjelp å lage klart et Bønneark med de fire trinnene. I Arbeidsheftet finner du det du trenger for å laget et slikt ark. Du kan også skrive ut ferdige Bønneark på vår nettside.
• Be i samtaleform og samstemt gjennom timen med bønn. (D.v.s. at alle konsentrerer seg om et trinn og et tema om gangen).
• Hele gruppen ber felles gjennom de tre første trinnene.
• Under det fjerde punktet som er forbønn, kan gruppen gjerne deles opp i mindre grupper. Hver deltaker velger et av sine barn å be for.
-Be barna inn i et bibelvers; en mor velger et barn og alle er med på å be for dette barnet, så er det neste mor sin tur o.s.v.
-Be for lærerne – bibelvers og konkrete bønneemner.
-Be for skoler – konkrete bønneemner.
-Be for Mødre i Bønn.

Gruppeleder-veiledningen til Mødre i Bønn har mange nyttige verktøy til hjelp for en Mødre i Bønn-gruppeleder. Der kan du finne bibelhenvisninger til bruk i lovprisning, bekjennelse, takkebønn og forbønn. Den inneholder også forslag til bønneemner for barna, lærerne og skolene. Du kan også finne et kjempefint opplegg for en personlig stille andaktsstund som vil hjelpe lederne til å overføre tanker og ideer fra sin egen andaktsstund til bønnegruppen.
Vi har også mer informasjon for dem som har en Mødre i Bønn gruppe for en hjemmeskole. Ta kontakt på; momsinprayer@online.no

Vi ber om at gruppen registreres ved å fylle ut skjemaet som ligger på hjemmesiden eller sende inn registreringsskjemaet som finnes bakerst i Mødre i Bønn-arbeidshefte. Lederen vil da motta nyhetsbrev og informasjon om Mødre i Bønn sitt arbeid. Gjennom denne oversikten av grupper kan Hovedkontoret enklere kunne hjelpe interesserte mødre i kontakt med hverandre eller til eksisterende grupper. Databasen brukes kun til internt bruk og blir ikke delt med andre.

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign