Ulike typer grupper

Mødre i Bønn ønsker å inspirere mødre og kvinner i ulike faser av livet, til å samles regelmessig til bønn for barna fra barnehagen og opp til studenttilværelsen og arbeid. Derfor er det lagt opplegg til ulike typer Mødre i Bønn grupper.

PS. Klikk på overskriften (hvis den er blå), dersom du ønsker å vite mer om opplegget for en bestemt type gruppe.

Ordinær Mødre i Bønn- gruppe.  Visjonen til Mødre i Bønn er at alle skoler i Norge skal være dekket av bønn. En gruppe kan bestå av to eller flere mødre. En møtes regelmessig en gang, eller annen hver uke og ber for barna sine og skolen de går på. Noen ber spesielt for et konkret klassetrinn eller en bestemt klasse.

Mødre i Bønn Kirkebasert gruppe. Noen steder har bønnegruppen sitt utspring fra en kirke og er en del av selve menighetsarbeidet. Det kan da være naturlig at gruppen samles i selve kirken eller menighetshuset. Den kirkebaserte gruppen kan ha forskjellige former. Den kan være kun for mødre, eller den kan være for kvinnene i menigheten generelt, som ønsker å be for barn og skoler.

Mødre i Bønn gruppe for kristen privatskoleKristne privatskoler trenger også forbønn. En kan lett tenke at det ikke er så viktig å be for dem, men på disse skolene møter barna og lærerne samme utfordringer som i en offentlig skole, og også andre utfordringer som det trengs forbønn for.

Mødre i Bønn for førskole/barnehage Det er aldri for tidlig å starte opp med bønn for barna og deres skolerelaterte behov. Mødre til førskolebarn har to muligheter for bønn. De kan starte en gruppe for barnehagen eller ta del i en eksisterende Mødre i Bønn-gruppe, som ber for den skolen barnet skal begynne på.

Mødre i Bønn gruppe for barn med spesielle behov. En mor som har et barn med spesielle behov kan møte ekstra store utfordringer i hverdagen. En bønnepartner kan være en god støtte. En annen mor/mødre som vil være med på å løfte hennes barn fram for Gud i bønn, kan bety en stor forskjell i hverdagen.

Mødre i Bønn gruppe for barn på skråplanet Mødre som opplever at barna er kommet i et dårlig miljø, kan kjenne på store bekymringer og sorger. En kan da danne egne Mødre i Bønn-grupper for mødre som har barn med f. eks. narkotika- eller alkohol problemer. En gruppe der mødrene kan komme med sine bekymringer og oppleve gjensidig forståelse samtidig som en kan få legge alt på Herren. Hjelp og bønneforslag for denne gruppen finnes i eget kapittel i Gruppeleder – veiledningen.

Mødre i Bønn gruppe for Videregående skoler/universitet. Mange av livets store avgjørelser blir tatt i ungdomstiden. Derfor ønsker mange mødre å fortsette å be for sine unge voksne. Ofte fortsetter disse mødrene å be i den gruppen de engang startet i. Når mødre fortsetter å be for sine unge voksne foreslår vi at de også ”adopterer” en valgfri skole/studiested som de ber spesielt for.

Mødre i Bønn gruppe for Hjemmeskole . Mødre som underviser barna sine selv hjemme, opplever at det å delta i en Mødre i Bønn-gruppe gir velsignelse. De ber for seg selv som lærer og for faren som kanskje er «rektor», samt for barna. Mødrene som underviser hjemme har ofte andre behov og bønneemner enn andre mødre i Mødre i Bønn-grupper. Bare det å finne en bønnetid kan være vanskelig for mødre som har barna hjemme hele dagen.

Mødre i Bønn Bestemor-gruppe. Det er en velsignelse når bestemødre ber for barnebarna. Det er en god måte å bli en del av barnebarnets liv. En bestemor kan be i en ordinær Mødre i Bønn-gruppe for skolen der barnebarnet går, eller hun kan lage en egen gruppe bare for bestemødre. En bestemorgruppe er motiverende og støttende spesielt for dem som ikke bor i nærheten av barnebarna sine.

Mødre i Bønn lærer-gruppe. Kristne lærere oppmuntres til å finne en annen lærer eller ansatt på skolen, der man møtes regelmessig for å be for skolen (lærerne, ansatte, osv) én time per uke. Man kan da bruke Mødre i Bønn-arbeidshefte. Noen lærere har egne barn på samme skole. I slike tilfeller kan læreren også være med i en ordinær Mødre i Bønn-gruppe for denne skolen.

”Adoptere” en skole. Vi foreslår at kvinner som ønsker å be for barn og skoler, men ikke har en naturlig tilknytning til en spesiell skole, ”adopterer” en skole. Ved å gjøre dette vil gruppen være med å bidra til å nå Mødre i Bønn sitt mål om at alle skoler skal ha en gruppe som ber for seg. Ta kontakt med hovedkontoret til Mødre i Bønn for mer informasjon.

”Adoptere” et barn. En kvinne som ikke har egne barn, en bestemor, tante eller en hvilken som helst kvinne som ønsker å be for et spesielt barn, kan ”adoptere” et barn og delta i en Mødre i Bønn-gruppe. I alle nabolag er det barn som trenger forbønn.

Når man starter opp en bønnegruppe, ber vi om at gruppen registreres ved å fylle ut skjemaet som ligger på hjemmesiden eller sender inn registreringsskjemaet som finnes bakerst i Mødre i Bønn-arbeidshefte. Vi kan gi deg nyttig informasjon om de ulike former for grupper. Lederen vil da motta nyhetsbrev og informasjon om Mødre i Bønn sitt arbeid. Gjennom denne oversikten av grupper kan hovedkontoret enklere kunne hjelpe interesserte mødre i kontakt med hverandre eller til eksisterende grupper. Databasen brukes kun til internt bruk og blir ikke delt med andre.

 

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign