Nyhetsbrev november 2016

Kjære mor som ber for ditt barn.

Av og til kan jeg lure på hvor edru jeg er enda jeg er totalt avholdende fra alkohol. Plutselig popper det ord og setninger fra min munn, så jeg etterpå lurer på hvem som snakket nå. Jeg forstår fort at det jeg sier kan både være sårende og irriterende å høre på, ut fra reaksjonen til dem som er rundt.
I 1Tess 5, 8-11 står det: Men vi som hører dagen til, skal være edru, kledd med tro og kjærlighet som brynje og med håpet om frelse som hjelm.  For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi skal leve sammen med ham enten vi våker eller sover. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør.

Her er det mye barneoppdragelse og disippelutvikling.
Edru: Vi skal være bevisste i møte med barna våre og mennesker rundt oss.
Tro og kjærlighet: Vi skal kle oss med tro, tro på Gud og hans levende ord. Tro på Hans tanker for barna våre. Kle oss i kjærlighet til Gud og de som er rundt oss.
Håpet om frelse: Gud ønsker ikke at vi skal bekymre oss for fremtiden. Han ønsker å gi oss håp om frelse for oss selv og for barna våre. Barna våre kan gjøre så mange ulike valg i livet som gjør at vi kan miste håpet om frelse.
Mist det aldri, kjære mor, vi har fått håpet om frelse.

Vi kan ta del i Hans seier ved å skape den gjennom kunnskap om Hans vilje. Gjennom å proklamere Hans ord, som er Åndens sverd, som er Guds ord. Seieren bygger ikke på hvor mye vi angrer og sukker, men i hvor oppriktig vi tror på Guds løfter. Når du opplever vonde ting, ønsker den vonde at du skal fokusere på feil gjerningsmann; håpløse barn, ektemann, venner o.s.v. I stedet for å gjennomskue den ondes listige knep for å lure deg til å krangle, så splid, bli sint, så usikkerhet og frykt.

Jeg ser jeg trenger stadig å få hjelp til å løfte fokuset bort fra barna, mennesker og hendelser som virker så feil og urettferdige, til å løfte blikket på Jesus. I hans nærhet kan jeg få se om jeg er edru, og hva jeg er kledd i. I Ef 6, 10 -18 står det om å ta på Guds rustning for å stå imot djevelens listige knep. Hvordan stå imot den onde? Hva redskap har vi til det? Legg merke til at det ikke står noe om at vi skal ut å kjempe mot folk. Nei det står: Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige.

Ef 6, 18 Det høres så enkelt ut, men for en kamp å få gjort det. La oss ta opp kampen i tro! Bruk gjerne Bibelen og les høyt Guds ord, med tro og autoritet. Når du gjør det utløser det kraft i og gjennom din ånd. Ingen kraft kan slukke løftene Gud har gitt oss i hans ord. Hele tiden ser jeg at jeg trenger å trene på å ta opp sverdet og kjempe troens kamp, i bønn.

Vennlig hilsen Randi Anita Helvig
Landskoordinator for Mødre I Bønn Norge

 

 

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign