Nyhetsbrev mai 2016

 

Kjære mor som ber for ditt barn.

Det er interessant å lese om Nehemja i GT. Han henvender seg til Gud og ber: Å, Herre, la øret ditt lytte til bønnene fra tjeneren din og tjenerne dine, de som gjerne vil frykte ditt navn. Og han går ut og sier til judeerne: dere ser hvor ille vi har det her. Jerusalem ligger i ruiner…. Kom, la oss bygge opp igjen murene. Og det står; Og de tok fatt på det gode verket.

Nehemja minner meg på alle mødrene som ber for barna sine. Vi henvender oss til den samme Gud som Nehemja gjorde. Vi ønsker å bygge usynlige murer som verner om barna våre og samles i bønn for dem.

Noen spottet og hånte Nehemja og de som ville bygge opp igjen muren og sa til dem: Hva er det dere holder på med? Og Nehemja svarte dem: Himmelens Gud vil la oss lykkes. Vi, hans tjenere, skal gå i gang med å bygge. Og det står at folket la sitt hjerte i arbeidet. Slik som Nehemja skal vi gå i tro, stå på i bønnearbeidet og være trofaste tjenere. Folk rundt dem slo seg sammen for å gå til krig mot dem. Men de ba til Gud og satte vakt på murene dag og natt for å holde dem borte. Og Nehemja sa: Vær ikke redde for dem! Tenk på Herren, den store og skremmende, og kjemp for brødre, sønner og døtre, kvinner og hjem! Neh 4, 14b Og muren ble bygget.

I bønn skal vi få kjempe for sønner og døtre og hjemmet vårt. I vers 16-17a er de ærlige overfor sine forfedres historie og sier: Men de var hovmodige og stivnakkete, de hørte ikke på dine bud. De nektet å høre og husket ikke dine under. Neh 9,17,b…. Men du er en Gud som tilgir, du er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn; og du forlot dem ikke.

Dette er ord som jeg stadig må støtte meg til. Tross deres trass forlot Han dem ikke.

Neh 6, 16 Alle fiendene våre fikk høre det, og alle folkeslagene omkring oss fikk se det. Da innså de hva som var hendt, og skjønte at arbeidet var fullført med hjelp fra vår Gud.

En dag skal fiendene få høre og se at vi fikk hjelp av Gud. Neh 9, 28b De ropte igjen til deg, og du hørte det fra himmelen og reddet dem gang på gang i din store barmhjertighet. De skal få se at Han reddet oss gang på gang i Hans store barmhjertighet.

Arbeidet er stort og vidt, og vi står spredt på muren, langt fra hverandre.     Neh 4, 19. Slik er det i Mødre I Bønn også, arbeidet er stort og vidt, og gruppene er spredt rundt forbi i Norge, av og til veldig langt fra hverandre. Men sammen skal vi få tro på at ved hjelp av den Allmektige så skal vi få bygge opp et bønnenettverk rundt barna og skolene i Norge.

Vennlig hilsen Randi Anita Helvig
Landskoordinator for Mødre I Bønn Norge

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign