Nyhetsbrev august 2015

Har du gått gjennom en sti i en furuskog?
Stammene står gjerne tett og i bunnen av stien er det røtter som fletter seg sammen med hverandre.

Jeg gikk en dag i en slik skog da det var regn og en sørpete sti, jeg måtte se nøye for å finne en rot å sette foten på for å ikke havne i søla. På hver side var det store, solide trestammer. Da minnet Gud med på at hver mor i Mødre I Bønn- arbeidet er med på å danne et nettverk som gjør at barn blir hjulpet igjennom sørpa.

Hver mor som ber er solide trestammer som står langs stien, som viser veien. Bønnekjemper som trofast står sammen og ber for barn og skoler. Sammen kan vi knytte det nettet som kan bære barna over kneikene.

Vil du i dette skoleåret være med å knytte dette nettverket i Norge?
Er du villig til å se på dette som et kall?
Når Guds folk kneler i bønn, skjer Guds vilje på jorden som i himmelen.

Jes 61,1-3 blir hovedbibelverset for Mødre I Bønn arbeidet også høsten 2015. La dette være en bønn for deg som mor, at du skal få ta imot gaven fra Gud og at du skal få være med å virkeliggjøre dette for dine barn og andre mødre.

Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg.
Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse,
for å forbinde dem som har et knust hjerte,
rope ut frihet for dem som er i fangenskap,
og frigjøring for dem som er bundet,
for å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud,
for å trøste alle som sørger,
og gi de sørgende i Sion turban i stedet for aske,
gledens olje i stedet for sorg,
lovsangs drakt i stedet for motløs ånd.
De skal kalles Rettferds eiketrær som Herren har plantet for å vise sin herlighet.

Vennlig hilsen Randi Anita Helvig

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign