Mai nyheter

Mai du skjønne milde…

Temaet vi har i Mødre I Bønn for dette året er: Ved Jesu føtter.
Hver og en av dere som er med i Mødre I Bønn forteller at det er viktig å prioritere å være ved Jesu føtter. Sammen er vi en bevegelse som har Jesus i sentrum. I Han har vi en fantastisk gave, og den gaven kan vi gi til dem vi møter.
Min bønn for tiden er: ”Han skal vokse, jeg skal avta.” Joh 3, 30
Å, hvor lett det er for meg å la meg selv være stor i møte med min mann og mine barn. Gud minner meg på at i mange situasjoner hadde hans vei, som er fredens vei, vært bedre. Mange ganger trenger jeg å avta og lytte til hva Den Hellige Ånd hvisker til meg. La mine tanker og meninger bli erstattet av Jesu ånd i situasjonen. Det betyr ikke at vi alltid skal være stille og tause. Nei, det betyr at vi skal stå stødige og trygge, og kjempe for det som er rett i forhold til kristne verdier, våge å tro på at Gud kan bruke oss der vi er, våge å bety noe for andre. Andre ganger kan det være at vi skal være stille og være trygg på at Gud tar hånd om situasjonen.

Europateamet arbeider i år etter bibelverset fra Jes 61, 1-3 Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg
for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger,
og gi de sørgende i Sion turban i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovsangs drakt i stedet for motløs ånd. De skal kalles Rettferds eiketrær som Herren har plantet for å vise sin herlighet.

Du skal få lov til å ta imot dette budskapet fra vår Far. Jesus kom for å forkynne et godt budskap, forbinde et knust hjerte, rope ut frihet for deg som er fanget. Han ønsker å gi deg gledens olje og kle deg med lovsangsdrakt. Å, for en stor gave vi har fått og som vi kan ta imot.
Men så tenker jeg også på hvor fantastisk gave vi har som vi kan gi til andre. Hver og en av oss kan være med å forkynne et godt budskap.
Først og fremst til familien vår, noe jeg synes er det vanskeligste, men også til alle vi møter på.

Gaven kan leveres så enkelt som å si: Jeg vil be for deg.

Vennlig hilsen Randi Anita Helvig
Landskoordinator for Mødre I Bønn Norge

 

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign