Januar nyheter

På vegne av Lederteamet vil jeg ønske deg et godt nytt år!  Temaet vi ønsker å ha i Mødre I Bønn for dette året er: Ved Jesu føtter. Vår bønn er at hver mor skal få oppleve å være ved Jesu føtter i Mødre I Bønn gruppene.I gruppene er vi som de vennene som bar den lamme kameraten sin til Jesus: Sammen i enhet løfter vi barna og skolene på bønneteppet til Jesus!Vi ønsker også å inspirere Mødre I Bønn kvinnene til å sette av tid til personlig andaktsstund i året som kommer: – Å velge den gode delen! Derfor blir årets konferanse for Mødre I Bønn, i ditt eget hjem!

Velkommen til å sette av lørdag 21. mars 2015 til å være «Ved Jesu føtter» – En dag der du kan sole deg i Guds nærvær i ditt hjem!

Vær med på en dag da mødre/åndelige mødre i hele Norge setter seg ned ved Jesu føtter samtidig!  Klokken 11.00-13.00.

Til alle som melder seg på denne konferansen vil vi sende ut en «matpakke» som inneholder bibelvers og oppmuntringer, bønneark og inspirasjon til denne dagen!

Vi vil utgjøre en forskjell i Norge, og bønn forandrer verden!

Du kan melde deg på via vår nettside; http://momsinprayer.no

Inspirer din omgangskrets til å sette av 21. mars 2015!!!!! – Be Gud vise deg hvem du kan invitere til dette. – Gi ut flygebrev. – Informer om dette i menigheten din, foreninger, søndagskoler, skolelag osv. Vår bønn er at det denne dagen skal være mødre/åndelige mødre i hele Norges land som sitter ved Jesu føtter og kan si: Ja, én dag i dine forgårder er bedre enn tusen andre. Å ligge ved terskelen til min Guds hus er bedre enn å bo i lovløses telt. For Herren Gud er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Han holder ikke tilbake det gode for den som er hel i sin ferd. Herre Sebaot, salig er den som setter sin lit til deg. Sal 84,11-13

Vennlig hilsen Randi Anita Helvig Landskoordinator for Mødre I Bønn Norge

Start gjerne året i Mødre I Bønn gruppen med å gå gjennom noen avsnitt fra Arbeidsheftet. Dere kan for eksempel lese gjennom retningslinjene og fakta om Firetrinnsbønn sammen._____________________________Kanskje du og mødrene i gruppen din kunne tenke dere å gå dypere inn i dette med bønn? Bønnestudie opplegget Tenn en lidenskap for bønn gir en grundig innføring i Firetrinnsbønn. Det består av et deltakerhefte og et lederhefte som begge kan bestilles via vår hjemmeside. Opplegget går over 6 samlinger og er også godkjent i Kristelig Studieforbund.Tenn en lidenskap kan også brukes selvstandig i din personlige andaktsstund.
____________________________

Det er nå 139 Mødre I Bønn – grupper registrert i Norge.
_____________________________

Ønsker din gruppe/ din forsamling besøk av noen fra Mødre I Bønn sitt Lederteam for å inspirere til bønn, kan dere ta kontakt på telefon; 94791554
____________________________

Er du Gruppeleder og har spørsmål i forhold til arbeidet så ta gjerne kontakt på telefon eller mail. Vi ønsker å stå sammen med deg. Tlf 94791554, http://momsinprayer.no

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign