Nyhetsbrev August 2014

I sommer har jeg følt meg så takknemlig, for i skoleåret som gikk har jeg fått omsorg av ulike mødre som har vært villige til å be for meg og mine barn.
Av og til tenker jeg at jeg skulle vært mer åndelig; bare gå til Gud med alle ting selv. Be mer for dem i hverdagen.
Men i stedet har Gud brukt personer rundt meg til å lytte til mine bekymringer, be for meg og for mine barn.

Gud vet at som menneske har vi behov for å oppleve konkret å bli sett og hørt. Oppleve direkte omsorg. Gud har gitt oss en stor gave; vi skal få være søstre for hverandre. Gud ønsker at vi skal tjene hverandre, være Guds ører og øyne.

Jeg er så takknemlig for at mange Mødre I Bønn- mødre nå vil starte å be for skolene og barna. Sammen skal vi i bønn være med å åpne opp for Guds innvirkning.

Min bønn er at hver og en av dere som er i gruppene skal få oppleve Guds omsorg gjennom hverandre. Men min bønn er også at hver og en av oss skal få hjelpe nye mødre til å komme sammen og be. At vi skal få møte en ny søster som trenger å oppleve Guds omsorg.

Nå starter et nytt skoleår!
Barna i huset hos meg venter i spenning på neste uke. Hva vil dette året bringe av utfordringer? Mitt ønske er at dette året skal bli et skoleår der barna mine skal få oppleve at Gud bryr seg om deres hverdag og at de kan få oppleve at han ønsker at de skal ha det bra.

Ef 1, 18-19 Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.

Vennlig hilsen Randi Anita Helvig

 

Wordpresss nettside laget av Oransje webdesign